ALVHEIM

Funnår
1974
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

08.06.2008

Historiske investeringer per 31.12.2015:

21 817 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2016:

3 965 MILL NOK (i faste 2016-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Transport

Oljen er stabilisert og lagret på Alvheim-skipet før den eksporteres med tankskip. Prosessert rikgass transporteres via rørledning fra Alvheim til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sokkel.

Reservoar

Reservoaret består av sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen og ligger på om lag 2.200 meters dyp. Sandsteinen ble dannet i undersjøiske vifter og er høyporøs og høypermeabel.

Utvinning

Alvheim produseres med naturlig vanndriv fra en underliggende vannsone.

Status

Alvheim har produsert over forventning, og det har vært en gradvis økning i ressursene, hovedsakelig som et resultat av tilleggsbrønner. Viper og Kobra, som ligger i det eksisterende utbyggingsarealet for Alvheim, er blitt bygget ut med to horisontale produksjonsbrønner koblet til en ny havbunnsramme på Volund og videre til Alvheim-skipet. Produksjonen fra Viper og Kobra startet i november 2016. Alvheim kan bli et oljeknutepunkt for framtidige funn i området.

Utbygging

Alvheim er et olje- og gassfelt i den sentrale delen av Nordsjøen, vest for Heimdal og nær grensen til britisk sektor. Feltet omfatter forekomstene Kameleon, Boa og Kneler. Boa ligger delvis i britisk sektor. Vanndybden i området er 120-130 meter. Feltet er bygget ut med havbunnsbrønner knyttet til et produksjons- og lagringsskip, Alvheim FPSO. Produksjonen startet i 2008. Vilje-, Volund- og Bøylafeltene er knyttet opp mot Alvheim.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon