TAMBAR

Funnår
1983
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North sea

Produksjonsstart:

15.07.2001

Historiske investeringer per 31.12.2014:

2 424 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2015:

8 MILL NOK (i faste 2015-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Tambar er et oljefelt som ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, omtrent 16 kilometer sørøst for Ula-feltet. Vanndybden i området er 68 meter. Feltet er bygget ut med en fjernstyrt brønnhodeinnretning uten prosessutstyr.

Reservoar

Reservoaret er i sandstein i Ulaformasjonen av senjura alder, avsatt i et grunnmarint miljø. Reservoaret ligger på 4 100-4 200 meters dyp og reservoaregenskapene er gjennomgående meget gode.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning, med naturlig gassekspansjon kombinert med trykkstøtte fra vanndriv som de viktigste drivmekanismene.

Transport

Oljen transporteres til Ula via en rørledning. Etter prosessering på Ula eksporteres oljen i eksisterende rørledningssystem til Teesside i Storbritannia via Ekofisk, mens gassen injiseres i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen.

Status

Produksjonen i 2015 var betydelig høyere enn ventet. For å øke utvinningen er brønnhodetrykket redusert ved hjelp av en multifasepumpe. Økende vannkutt og brønntap er utfordringer som begrenser produksjonen på feltet. En 4D-seismikkinnsamling har nylig blitt utført for å forbedre reservoarstyringen. Det legges spesielt vekt på brønnovervåking, samt evaluering av IOR-muligheter som boring av tilleggsbrønner og gassløft i eksisterende brønner.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon