Funn

Et funn er en petroleumsforekomst eller flere petroleumsforekomster samlet, som er oppdaget i samme brønnbane, og som gjennom testing, prøvetaking eller logging er sannsynliggjort å ha bevegelig petroleum. Definisjonen omfatter både kommersielle og tekniske funn. Funn får status som felt, eller inngår i et eksisterende felt, når plan for utbygging drift (PUD) er godkjent av myndighetene eller innvilget fritak for PUD.

I dag er det rundt 80 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellittfelt og tilknyttes eksisterende felt. Dette sørger for effektiv bruk av infrastrukturen. Selvstendige utbyggingsløsninger planlegges for de største funnene, men også flere mindre funn kan gjennom samordnet utbyggingsløsning etablere ny infrastruktur.

Ressursanslag er målt i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.).

Skriv ut liste Last ned tabell

Funn
Navn Område Funnår Ressursestimat Type Ressursklasse Status Operatør
1/9-1 TOMMELITEN ALPHA North sea 1977 19.51 GAS/CONDENSATE 5F Production likely, but unclarified ConocoPhillips Skandinavia AS
15/5-2 EIRIN North sea 1978 9.06 GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
16/1-12 (Rolvsnes) North sea 2009 5.90 OIL 5F Production likely, but unclarified Lundin Norway AS
16/1-14 (Apollo) North sea 2010 1.09 OIL 5F Production likely, but unclarified Lundin Norway AS
16/2-3 (Ragnarock) North sea 2007 3.30 OIL 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
16/2-4 North sea 2007 2.93 OIL/GAS 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
16/2-5 North sea 2009 2.10 GAS 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
16/4-6 S (Luno II) North sea 2013 6.62 OIL 4F Production in clarification phase Lundin Norway AS
16/4-6 S (Luno II) North sea 2013 1.47 OIL 5F Production in clarification phase Lundin Norway AS
2/12-1 MJØLNER North sea 1987 3.64 OIL 4F Production in clarification phase INEOS E&P Norge AS
2/4-17 TJALVE North sea 1992 1.42 GAS/CONDENSATE 7F Production not evaluated ConocoPhillips Skandinavia AS
2/4-21 (King Lear) North sea 2012 15.68 GAS/CONDENSATE 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
2/5-3 (Sørøst Tor) North sea 1972 3.97 OIL 5F Production likely, but unclarified Faroe Petroleum Norge AS
24/9-10 S (Caterpillar) North sea 2011 1.27 OIL 5F Production likely, but unclarified Aker BP ASA
25/11-27 North sea 2013 4.35 OIL 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) North sea 1986 11.96 OIL/GAS 4F Production in clarification phase Aker BP ASA
25/2-18 S (Langfjellet) North sea 2016 7.79 OIL 7F Production not evaluated Aker BP ASA
25/2-5 LILLE FRØY North sea 1976 4.24 OIL/GAS 5F Production likely, but unclarified Total E&P Norge AS
25/5-9 (Trell) North sea 2014 2.13 OIL 5F Production likely, but unclarified Total E&P Norge AS
25/8-4 (D-struktur) North sea 1992 8.34 OIL 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
26/10-1 (Zulu Øst) North sea 2015 2.50 GAS 7F Production not evaluated Lundin Norway AS
30/11-8 S (Krafla) North sea 2011 40.83 OIL 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
30/11-8 S (Krafla) North sea 2011 0.85 OIL 7F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
30/5-3 S (Corvus) North sea 2009 5.94 GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
30/9-28 S North sea 2016 1.46 GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
31/7-1 (Brasse) North sea 2016 10.65 OIL/GAS 5F Production likely, but unclarified Faroe Petroleum Norge AS
34/11-2 S (Nøkken) North sea 1996 7.18 GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
34/12-1 (Afrodite) North sea 2008 11.20 GAS/CONDENSATE 5F Production likely, but unclarified Eni Norge AS
34/4-11 (Beta) North sea 2010 4.49 OIL 4F Production in clarification phase Suncor Energy Norge AS
34/6-2 S (Garantiana) North sea 2012 11.23 OIL 4F Production in clarification phase Total E&P Norge AS
34/8-16 S (Iapetus Øst) North sea 2015 0.90 GAS/CONDENSATE 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
35/10-2 North sea 1996 3.58 GAS 7F Production not evaluated Eni Norge AS
35/11-18 (Syrah) North sea 2015 1.25 OIL 7F Production not evaluated Wintershall Norge AS
35/11-20 B (Beaujolais) North sea 2016 0.70 OIL 7F Production not evaluated Wintershall Norge AS
35/11-20 S (Orion) North sea 2016 0.99 OIL 7F Production not evaluated Wintershall Norge AS
35/12-2 (Grosbeak) North sea 2009 5.50 OIL/GAS 7F Production not evaluated
35/2-1 (Peon) North sea 2005 19.54 GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
35/8-6 A (Robbins) North sea 2016 0.75 GAS/CONDENSATE 7F Production not evaluated Wintershall Norge AS
35/9-7 (Skarfjell) North sea 2012 15.42 OIL 4F Production in clarification phase Wintershall Norge AS
36/7-4 (Cara) North sea 2016 7.86 OIL/GAS 7F Production not evaluated ENGIE E&P Norge AS
6406/12-3 S FENJA Norwegian sea 2014 7.03 OIL/GAS 5F Production in clarification phase VNG Norge AS
6406/12-3 S FENJA Norwegian sea 2014 12.03 OIL/GAS 4F Production in clarification phase VNG Norge AS
6406/12-4 S (Boomerang) Norwegian sea 2015 3.50 OIL 7F Production not evaluated VNG Norge AS
6406/2-1 LAVRANS Norwegian sea 1995 13.22 GAS/CONDENSATE 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
6406/2-7 (Erlend) Norwegian sea 1999 2.34 GAS/CONDENSATE 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
6406/9-1 LINNORM Norwegian sea 2005 24.93 GAS 7F Production not evaluated A/S Norske Shell
6407/2-5 S (Nona) Norwegian sea 2009 4.28 OIL/GAS 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
6407/2-6 S (Flyndretind) Norwegian sea 2010 2.40 OIL/GAS 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
6407/6-6 MIKKEL SØR Norwegian sea 2008 3.82 GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
6407/7-8 (Noatun) Norwegian sea 2008 5.70 GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
6407/7-9 A Norwegian sea 2016 0.23 GAS 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
6407/7-9 S Norwegian sea 2016 0.44 OIL/GAS 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
6506/11-2 (Lange) Norwegian sea 1991 0.88 OIL/GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
6506/12-3 (Lysing) Norwegian sea 1985 1.05 OIL/GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
6506/6-1 (Victoria) Norwegian sea 2000 8.93 GAS 5F Production likely, but unclarified Total E&P Norge AS
6506/6-1 (Victoria) Norwegian sea 2000 17.86 GAS 7F Production likely, but unclarified Total E&P Norge AS
6506/9-2 S (Fogelberg) Norwegian sea 2010 10.17 GAS/CONDENSATE 4F Production in clarification phase Centrica Resources (Norge) AS
6507/11-6 SIGRID Norwegian sea 2001 2.91 GAS/CONDENSATE 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
6507/3-7 (Idun Nord) Norwegian sea 2009 0.82 GAS 5F Production likely, but unclarified Statoil Petroleum AS
6507/3-8 (Gjøk) Norwegian sea 2009 1.97 GAS 4F Production in clarification phase Statoil Petroleum AS
6507/7-13 Norwegian sea 2001 0.95 OIL 5F Production likely, but unclarified ConocoPhillips Skandinavia AS
6607/12-2 S (Alve Nord) Norwegian sea 2011 6.99 OIL/GAS 5F Production likely, but unclarified Total E&P Norge AS
6705/10-1 (Asterix) Norwegian sea 2009 17.47 GAS 4F Production in clarification phase Statoil Petroleum AS
6706/11-2 (Gymir) Norwegian sea 2015 2.00 GAS 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
6706/12-3 (Roald Rygg) Norwegian sea 2015 2.40 GAS 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
6706/6-1 (Hvitveis) Norwegian sea 2003 7.50 GAS 7F Production not evaluated Wintershall Norge AS
6707/10-3 S (Ivory) Norwegian sea 2014 5.10 GAS 7F Production not evaluated Centrica Resources (Norge) AS
7120/1-3 (Gohta) Barents sea 2013 14.63 OIL/GAS 5F Production likely, but unclarified Lundin Norway AS
7120/1-3 (Gohta) Barents sea 2013 6.22 OIL/GAS 7F Production likely, but unclarified Lundin Norway AS
7120/12-2 (Alke Sør) Barents sea 1981 12.92 GAS 5F Production likely, but unclarified Eni Norge AS
7121/5-2 (Snøhvit Beta) Barents sea 1986 2.80 OIL/GAS 7F Production not evaluated Statoil Petroleum AS
7122/6-1 (Tornerose) Barents sea 1987 3.87 GAS/CONDENSATE 4F Production in clarification phase Statoil Petroleum AS
7220/11-1 (Alta) Barents sea 2014 26.40 OIL/GAS 5F Production likely, but unclarified Lundin Norway AS
7220/11-1 (Alta) Barents sea 2014 9.70 OIL/GAS 7F Production likely, but unclarified Lundin Norway AS
7220/6-2 R (Neiden) Barents sea 2016 6.50 OIL/GAS 7F Production not evaluated Lundin Norway AS
7324/8-1 (Wisting) Barents sea 2013 56.48 OIL 5F Production likely, but unclarified OMV (Norge) AS