Gjenværende reserver

Reserver inkluderer ressurskategori én til tre, det vil si ressurser fra prosjekter som enten er vedtatt av rettighetshavere, er godkjent for utbygging eller prosjekter som allerede er i produksjon.
Reserver inkluderer ressurskategori én til tre, det vil si ressurser fra prosjekter som enten er vedtatt av rettighetshavere, er godkjent for utbygging eller prosjekter som allerede er i produksjon.
Per felt i drift Per operatør Per selskap Per område

Gjenværende reserver på felt i drift per 31.12.2016

Oppdatert: 25.02.2017

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Gjenværende reserver på felt i drift per 31.12.2016

Gjenværende reserver på felt i drift per 31.12.2016 – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Gjenværende reserver per operatør per 31.12.2016

Oppdatert: 25.02.2017

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Gjenværende reserver per operatør per 31.12.2016

Gjenværende reserver per operatør per 31.12.2016 – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Gjenværende reserver per selskap per 31.12.2016

Oppdatert: 25.02.2017

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Gjenværende reserver per selskap per 31.12.2016

Gjenværende reserver per selskap per 31.12.2016 – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Gjenværende reserver per område per 31.12.2016

Oppdatert: 25.02.2017

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Gjenværende reserver per område per 31.12.2016

Gjenværende reserver per område per 31.12.2016 – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)
Oppdatert: 23.02.2017