Opprinnelige reserver

Opprinnelig reserver omfatter totale solgte og utvinnbare petroleumsressurser som lisenshaverne har besluttet å utvinne i henhold til dagens planer, med en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) eller innvilget PUD-fritak. Det omfatter også petroleumsressurser som ikke er myndighetsbehandlet i form av en PUD eller PUD-fritak. Med hensyn til ressursklassifisering omfatter opprinnelige reserver petroleumsmengder i ressursklasse 0, 1, 2 og 3.
Opprinnelig reserver omfatter totale solgte og utvinnbare petroleumsressurser som lisenshaverne har besluttet å utvinne i henhold til dagens planer, med en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) eller innvilget PUD-fritak. Det omfatter også petroleumsressurser som ikke er myndighetsbehandlet i form av en PUD eller PUD-fritak. Med hensyn til ressursklassifisering omfatter opprinnelige reserver petroleumsmengder i ressursklasse 0, 1, 2 og 3.
Per felt Per område

Opprinnelige reserver per felt

Oppdatert: 23.10.2017

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Opprinnelige reserver per felt

Opprinnelige reserver per felt – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Opprinnelige reserver per havområde

Oppdatert: 23.10.2017

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Opprinnelige reserver per havområde

Opprinnelige reserver per havområde – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)
Oppdatert: 07.03.2017