Opprinnelige reserver

Reserver inkluderer ressurskategori én til tre, det vil si ressurser fra prosjekter som enten er vedtatt av rettighetshavere, er godkjent for utbygging eller prosjekter som allerede er i produksjon.
Reserver inkluderer ressurskategori én til tre, det vil si ressurser fra prosjekter som enten er vedtatt av rettighetshavere, er godkjent for utbygging eller prosjekter som allerede er i produksjon.
Per felt Per område

Opprinnelige reserver per felt

Oppdatert: 25.02.2017

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Opprinnelige reserver per felt

Opprinnelige reserver per felt – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Opprinnelige reserver per havområde

Oppdatert: 25.02.2017

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Opprinnelige reserver per havområde

Opprinnelige reserver per havområde – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)
Oppdatert: 03.08.2016