Produksjon

I 2016 ble det produsert 230,6 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) på norsk sokkel. Til sammenligning ble det produsert 228,0 millioner Sm³ o.e. i 2015 og 264,2 millioner Sm³ o.e. i 2004. Totalproduksjonen i 2016 er altså om lag 13 prosent mindre enn i rekordåret 2004 og én prosent høyere enn i 2015.
I 2016 ble det produsert 230,6 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) på norsk sokkel. Til sammenligning ble det produsert 228,0 millioner Sm³ o.e. i 2015 og 264,2 millioner Sm³ o.e. i 2004. Totalproduksjonen i 2016 er altså om lag 13 prosent mindre enn i rekordåret 2004 og én prosent høyere enn i 2015.
Årlig Månedlig Totalt per område Nordsjøen Norskehavet Barentshavet Totalt per felt Per felt i 2016 Per selskap i 2016 Per operatør i 2016

Det som produseres (brønnstrømmen) fra reservoaret består av olje, gass og vann i ulike blandinger. For å få produkter som kan selges, må det som produseres fra reservoarene skilles og behandles. Produksjonen fra ulike reservoar varierer fra olje med lite gassinnhold til nesten tørr gass (metan med kun små mengder andre gasser).

Råolje er en flytende blanding av ulike typer av hydrokarboner. Sammensetningen varierer fra felt til felt, og sammen med hvor mye den inneholder av andre stoffer, som for eksempel voks og svovel, bestemmer det kvaliteten på oljen, inkludert hvor lett- eller tungtflytende den er.

Rikgass, eller rå naturgass, er en blanding av forskjellige gasser. Etter at den er blitt skilt fra olje der det er aktuelt, blir rikgass behandlet i prosesseringsanlegg som skiller ut tørrgass- og våtgasskomponenter. Tørrgass blir ofte omtalt som naturgass, og består hovedsakelig av metan. Våtgass, eller NGL (Natural Gas Liquids) som det ofte omtales, består av en blanding av tyngre gasser (i hovedsak etan, propan og butan). Det er en glidende overgang mellom de tyngste gasskomponentene som blir kalt nafta og kondensat, og olje. Felles for dem er at de er flytende ved romtemperatur, og ofte blir blandet inn i, og solgt som olje.

Ikke all gass som produseres blir solgt. En del av gassen benyttes også til å generere kraft til å drive feltene og litt blir brent i fakkel for sikkerhetsformål. Noen steder blir gass også reinjisert i reservoaret. Reinjisering brukes som oftest ved produksjon av olje for å opprettholde reservoartrykket og fortrenge oljen. Dette gir effektiv utvinning av olje, samtidig som gassen lagres for en eventuell senere utvinning.

Det er forsinkelse på om lag 2 måneder i produksjonstallene. Alle tall under er i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.) og gassen er ikke normalisert til 40 MJ/Sm3.

Årlig produksjon
Månedlig produksjon

Aggregert produksjon per område ved årsskiftet 2016/17

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Aggregert produksjon per område ved årsskiftet 2016/17

Aggregert produksjon per område ved årsskiftet 2016/17
Årlig produksjon fra felt i Nordsjøen
Årlig produksjon fra felt i Norskehavet
Årlig produksjon fra felt i Barentshavet

Aggregert produksjon per felt ved årsskiftet 2016/17

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Aggregert produksjon per felt ved årsskiftet 2016/17

Aggregert produksjon per felt ved årsskiftet 2016/17

Produksjon per felt i 2016

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Produksjon per felt i 2016

Produksjon per felt i 2016

Produksjon per selskap i 2016

Gitt dagens eierandeler i felt

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Produksjon per selskap i 2016

Produksjon per selskap i 2016 – Gitt dagens eierandeler i felt

Produksjon per operatør i 2016

Gitt dagens operatørskap

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Produksjon per operatør i 2016

Produksjon per operatør i 2016 – Gitt dagens operatørskap
Oppdatert: 22.02.2017