Petroleums­ressursene

Totale petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er estimert til om lag 14,3 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er kun 48 prosent produsert, solgt og levert.
Totale petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er estimert til om lag 14,3 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er kun 48 prosent produsert, solgt og levert.
Over 50 prosent av estimerte olje- og gassressurser på norsk sokkel er ennå ikke produsert

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2016

Last ned bilde

Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2016
Kilde: Oljedirektoratet
Se relatert artikkel
Til toppen