Ressurser per havområde

Nordsjøen har om lag 51 prosent av de totale gjenværende ressursene. Fordelingen av gjenværende ressurser i Norskehavet og Barentshavet er omtrent lik. En stor andel av de forventede gjenværende ressurser i Barentshavet er ennå ikke påvist.
Nordsjøen har om lag 51 prosent av de totale gjenværende ressursene. Fordelingen av gjenværende ressurser i Norskehavet og Barentshavet er omtrent lik. En stor andel av de forventede gjenværende ressurser i Barentshavet er ennå ikke påvist.
Nordsjøen Norskehavet Barentshavet

Nordsjøen er motoren i norsk petroleumsvirksomhet med 62 produserende felt ved årsskiftet, mens Norskehavet har 16 felt i produksjon og Barentshavet har to etter at Goliat kom i produksjon i 2016. Det er også Nordsjøen som har mest gjenværende ressurser med om lag 51 prosent av totale gjenværende.

Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2016.

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2016

I millioner standard kubikkmeter o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2016 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2016 – I millioner standard kubikkmeter o.e.

Nordsjøen

Ressursregnskapet for Nordsjøen viser at det ble solgt og levert 160 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig var tilveksten av bruttoreserver, eller rettighetshavernes anslag før produksjonen er trukket i fra, 59 millioner Sm3 o.e. Dette innebærer at gjenværende reserver i Nordsjøen ble redusert med 101 millioner Sm3 o.e. i 2016.

Økningen i brutto reserver kan forklares med at det er levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for 35/11-13 Byrding, 8/10-4S Oda and 15/8-1 Utgard, samt at det er reserveøkninger på flere felt.

Betingede ressurser i felt økte med 42 millioner Sm3 o.e. i 2016 som følge av modning av prosjekt på feltene samt initiering av nye prosjekt for økt utvinning. Betingede ressurser i funn er redusert med 30 millioner Sm3 o.e. i forhold til fjorårets regnskap. Reduksjonen skyldes at ressursene i Byrding, Oda og Utgard er overført til feltporteføljen. I tillegg er seks av funnene i fjorårets regnskap vurdert som ikke kommersielt utvinnbare og er klassifisert i ressursklasse 6. Det er gjort 14 nye funn i Nordsjøen i 2016. Ressurstilveksten er på ca. 50 millioner Sm3 o.e.

I løpet av 2016 har ressursanslaget for de uoppdagede ressursene ikke blitt oppdatert. Forventningsverdien er anslått til 700 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 45 millioner Sm3 o.e., i forhold til fjorårets regnskap og tilsvarer omtrent mengden som er påvist i nye funn i 2016.

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2016

Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter måles i millioner standard kubikkmeter. NGL måles i millioner tonn, og gass måles i milliarder standard kubikkmeter.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2016

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2016 – Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter måles i millioner standard kubikkmeter. NGL måles i millioner tonn, og gass måles i milliarder standard kubikkmeter.
Oseberg A
Oseberg A-plattformen i Nordsjøen (Foto: Harald Pettersen, Statoil)

Norskehavet

Ressursregnskapet for Norskehavet viser at det ble solgt og levert 61 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig økte bruttoreservene, eller rettighetshavernes anslag før produksjonen er trukket i fra, med 51 millioner Sm3 o.e. Dette innebærer en reduksjon i gjenværende reserver i Norskehavet på 10 millioner Sm3 o.e. i 2016.

Økningen i brutto reserver skyldes blant annet at 6507/7-14 S Dvalin og 6406/3-2 Trestakk har innlevert PUD og er overført til reservene. Det er også økte reserveanslag på flere av feltene i Norskehavet.

Betingede ressurser i felt har økt med 2 millioner Sm3 o.e. i løpet av 2016. Estimatet for betingede ressurser i funn er redusert med 30 millioner Sm3 o.e. i forhold til fjorårets regnskap. Årsaken er hovedsakelig at ressursene i Dvalin og Trestakk er overført til reserver.

Det ble gjort to nye funn nær Njord-feltet i Norskehavet i 2016. Funnene er små og samlet ressurstilvekst er på om lag 0,7 millioner Sm3 o.e. Estimatet for uoppdagede ressurser er på 775 millioner Sm3 o.e. Estimatet er uendret fra 2015.

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2016

Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter måles i millioner standard kubikkmeter. NGL måles i millioner tonn, og gass måles i milliarder standard kubikkmeter.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2016

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2016 – Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter måles i millioner standard kubikkmeter. NGL måles i millioner tonn, og gass måles i milliarder standard kubikkmeter.
Supply-fartøyet Skandi Mongstad ved Norne
Bilde fra Norne FPSO i Norskehavet (Foto: Harald Pettersen - Statoil)

Barentshavet

Ressursregnskapet for Barentshavet viser at det ble solgt og levert ti millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig økte bruttoreserver, eller rettighetshavernes anslag før produksjonen er trukket i fra, med 2 millioner Sm3 o.e. Dette innebærer en reduksjon i gjenværende reserver i Barentshavet på 8 million Sm3 o.e. i 2016.

Betingede ressurser i felt er økt med en million Sm3 o.e. sammenlignet med fjorårets regnskap. Estimatet for betingede ressurser i funn er økt med 19 millioner Sm3 o.e i forhold til fjorårets regnskap. Årsaken er at ressursestimatet for 7324/8-1 Wisting er økt med 18 millioner Sm3 o.e. etter lovende resultat ved boring av avgrensningsbrønn i 2016.

Det ble gjort to nye funn i Barentshavet i 2016. Ressurstilveksten er på omlag 7 millioner Sm3 o.e. Ett av funnene er vurdert som ikke kommersielt utvinnbart og er derfor ikke inkludert i regnskapet.

De uoppdagede ressursene i Barentshavet inkluderer volum i Barentshavet sørøst og området rundt Jan Mayen. Det nye området i Barentshavet nordøst etter delelinjeavtalen mellom Norge og Russland er ikke inkludert. Estimatet for de uoppdagede ressursene er 1 395 millioner Sm3 o.e. og er i år redusert med 5 millioner Sm3 o.e. Dette tilsvarer om lag mengden som er påvist i nye funn i 2016.

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2016

Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter måles i millioner standard kubikkmeter. NGL måles i millioner tonn, og gass måles i milliarder standard kubikkmeter.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2016

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2016 – Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter måles i millioner standard kubikkmeter. NGL måles i millioner tonn, og gass måles i milliarder standard kubikkmeter.
Oppdatert: 20.03.2017