Volum av salgsgass fra norske felt, 1995-2035

Kilde: Oljedirektoratet
Volum av salgsgass fra norske felt, 1995-2035