ÆRFUGL

Funnår
2000
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

Norwegian Sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

1 162 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

6 966 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Ærfugl ligger i nordlige delen av Norskehavet like vest for Skarv-feltet. Feltet omfatter funnene Ærfugl og Outer Snadd. Vanndybden er 350-450 meter. Ærfugl ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i april 2018. Utbyggingen skal etter planen gjennomføres i to faser, og inkluderer seks nye produksjonsbrønner i tillegg til eksisterende A-1 H brønn som tidligere ble brukt for prøveutvinning fra Ærfugl-funnet. Feltet skal knyttes til produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.

Reservoar

Reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av kritt alder i Lysingformasjonen. De har gode egenskaper og ligger på 2800 meter dyp.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres til Skarv-skipet for behandling. Oljen skal bøyelastes til tankskip, mens gassen skal transporteres til Kårstø-terminalen i Rogaland i en 80 kilometer lang rørledning som er koblet til Åsgard Transport System (ÅTS).

Status

Feltet er under utbygging. Produksjonsoppstart fra de tre brønnene i første fase ventes i begynnelsen av 2020. Utbyggingen i den andre fasen ventes å gå fortere enn det er lagt opp til i PUD.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon