ÆRFUGL

Funnår
2000
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

18.04.2020

Historiske investeringer per 31.12.2018:

1 162 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2019:

6 966 MILL NOK (i faste 2019-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Høykontrast Modus

Utbygging

Ærfugl ligger i den nordlige delen av Norskehavet, like vest for Skarv. Feltet omfatter funnene Ærfugl og Outer Snadd. Vanndybden er 350-450 meter. Ærfugl ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2018. Utbyggingen gjennomføres etter planen i to faser, og inkluderer seks nye produksjonsbrønner i tillegg til eksisterende brønnen som tidligere ble brukt for prøveutvinning fra Ærfugl-funnet. Feltet er knyttet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.

Reservoar

Reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av kritt alder i Lysingformasjonen. De har gode egenskaper og ligger på 2800 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres til Skarv-skipet for behandling. Oljen overføres til tankskip via en lastebøye, mens gassen transporteres til Kårstø-terminalen i en 80 kilometer lang rørledning som er koblet til Åsgard Transport System (ÅTS).

Status

Feltet er under utbygging. Prøveproduksjon har pågått siden 2013 for å samle inn informasjon. Produksjonsoppstart fra den første av tre bønner i Ærfugl fase 2 ble fremskyndet, og startet april 2020. Produksjonsoppstart fra de tre brønnene i første fase ventes sent i 2020.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

Høykontrast Modus

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrast Modus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon