ÆRFUGL

Funnår
2000
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

Norwegian sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

0 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

7 744 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Ærfugl ligger i nordlige delen av Norskehavet like vest for Skarv-feltet. Feltet inkluderer funnene Ærfugl og Outer Snadd. Vanndybden er 350 til 450 meter. Ærfugl ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i april 2018. Utbyggingen er planlagt å gjennomføres i to faser og inkluderer i alt seks nye produksjonsbrønner i tillegg til eksisterende A-1 H brønn som tidligere ble brukt for prøveutvinning fra Ærfugl-funnet.

Reservoar

Reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av kritt alder i Lysingformasjonen, og har gode egenskaper. De ligger på 2.800 meters dyp.

Utvinning

Feltet vil bli produsert med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen skal knyttes til produksjons- og lagerskipet Skarv (FPSO).

Status

Feltet er for tiden under utbygging. Produksjonsoppstart fra de tre brønnene i fase 1 ventes i begynnelsen av 2020.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon