Produksjon

I 2017 ble det produsert 236,1 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) på norsk sokkel. Til sammenligning ble det produsert 230,6 millioner Sm³ o.e. i 2016 og 264,2 millioner Sm³ o.e. i 2004. Totalproduksjonen i 2017 er altså om lag 11 prosent mindre enn i rekordåret 2004 og 3 prosent høyere enn i 2016.
I 2017 ble det produsert 236,1 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) på norsk sokkel. Til sammenligning ble det produsert 230,6 millioner Sm³ o.e. i 2016 og 264,2 millioner Sm³ o.e. i 2004. Totalproduksjonen i 2017 er altså om lag 11 prosent mindre enn i rekordåret 2004 og 3 prosent høyere enn i 2016.
Årlig Månedlig Totalt per område Nordsjøen Norskehavet Barentshavet Totalt per felt Per felt i 2017 Per selskap i 2017 Per operatør i 2017

Det som produseres (brønnstrømmen) fra reservoaret består av olje, gass og vann i ulike blandinger. For å få produkter som kan selges, må det som produseres fra reservoarene skilles og behandles. Produksjonen fra ulike reservoar varierer fra olje med lite gassinnhold til nesten tørr gass (metan med kun små mengder andre gasser).

Råolje er en flytende blanding av ulike typer av hydrokarboner. Sammensetningen varierer fra felt til felt, og kvaliteten på oljen, inkludert hvor lett- eller tungtflytende den er, bestemmes av sammensetningen av hydrokarboner sammen med innehold av andre stoffer, som for eksempel voks og svovel.

Rikgass, eller rå naturgass, er en blanding av forskjellige gasser. Etter at den er blitt skilt fra olje der det er aktuelt, blir rikgass behandlet i prosesseringsanlegg som skiller ut tørrgass- og våtgasskomponenter. Tørrgass blir ofte omtalt som naturgass, og består hovedsakelig av metan, men inneholder også litt etan.

Våtgass, eller NGL (Natural Gas Liquids), består av en blanding av tyngre gasser (etan, propan, butaner og nafta). I tillegg kommer tyngre kondensater som kan klassifiseres som eget produkt. Nafta og kondensat er flytende ved romtemperatur, mens de lettere våtgasskomponentene kan gjøres flytende enten ved nedkjøling eller trykksetting.

Definisjoner av naturgass

Last ned som bilde (PNG)

Definisjoner av naturgass
Kilde: Olje- og energidepartementet

Ikke all gass som produseres blir solgt. En del av gassen benyttes også til å generere kraft til å drive feltene og litt blir brent i fakkel for sikkerhetsformål. På noen felter blir gass også reinjisert i reservoaret. Reinjisering brukes som oftest ved produksjon av olje for å opprettholde reservoartrykket og fortrenge oljen. Dette gir effektiv utvinning av olje, samtidig som gassen lagres for en eventuell senere utvinning.

Det er forsinkelse på om lag 2 måneder i produksjonstallene. Alle tall under er i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.) og gassen er ikke normalisert til 40 MJ/Sm3.

Årlig produksjon
Månedlig produksjon

Aggregert produksjon per område ved årsskiftet 2017/18

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Aggregert produksjon per område ved årsskiftet 2017/18

Aggregert produksjon per område ved årsskiftet 2017/18
Årlig produksjon fra felt i Nordsjøen
Årlig produksjon fra felt i Norskehavet
Årlig produksjon fra felt i Barentshavet

Aggregert produksjon per felt ved årsskiftet 2017/18

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Aggregert produksjon per felt ved årsskiftet 2017/18

Aggregert produksjon per felt ved årsskiftet 2017/18

Produksjon per felt i 2017

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Produksjon per felt i 2017

Produksjon per felt i 2017

Produksjon per selskap i 2017

Gitt dagens eierandeler i felt

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Produksjon per selskap i 2017

Produksjon per selskap i 2017 – Gitt dagens eierandeler i felt

Produksjon per operatør i 2017

Gitt dagens operatørskap

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Produksjon per operatør i 2017

Produksjon per operatør i 2017 – Gitt dagens operatørskap
Oppdatert: 14.03.2018