Produksjonsutvikling for Ekofisk, Varg, Oseberg og Ula

Kilde: Oljedirektoratet
Produksjonsutvikling for Ekofisk, Varg, Oseberg og Ula