Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2022

Kilde: Sokkeldirektoratet
Petroleumsressurser og usikkerhet i estimatene per 31.12.2022