Leting

Før petroleumsressursene kan produseres, må de påvises gjennom leting. Om lag 54 prosent av gjenværende ressurser er ennå ikke oppdaget, og utformingen av letepolitikken er derfor en viktig del av den langsiktige ressursforvaltningen.
Før petroleumsressursene kan produseres, må de påvises gjennom leting. Om lag 54 prosent av gjenværende ressurser er ennå ikke oppdaget, og utformingen av letepolitikken er derfor en viktig del av den langsiktige ressursforvaltningen.
Om lag 54 prosent av gjenværende ressurser er ennå ikke oppdaget

Ressurstilveksten på norsk sokkel

Last ned bilde

Ressurstilveksten på norsk sokkel, 1966-2016
Kilde: Oljedirektoratet
Se relatert artikkel
Til toppen