Gjenværende reserver

Gjenværende reserver omfatter gjenværende utvinnbare, salgbare petroleumsressurser som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, og som myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) eller innvilget PUD-fritak for. Anslaget er differansen mellom opprinnelige reserver og solgt/levert volum. Når det gjelder ressursklassifisering, omfatter gjenværende reserver petroleumsmengder i ressursklasse 1, 2 og 3.
Gjenværende reserver omfatter gjenværende utvinnbare, salgbare petroleumsressurser som rettighetshaverne har besluttet å utvinne, og som myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) eller innvilget PUD-fritak for. Anslaget er differansen mellom opprinnelige reserver og solgt/levert volum. Når det gjelder ressursklassifisering, omfatter gjenværende reserver petroleumsmengder i ressursklasse 1, 2 og 3.
Per felt i drift Per operatør Per selskap Per område

Gjenværende reserver på felt i drift per 31.12.2020

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Gjenværende reserver på felt i drift per 31.12.2020

Gjenværende reserver på felt i drift per 31.12.2020 – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Gjenværende reserver per operatør per 31.12.2020

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Gjenværende reserver per operatør per 31.12.2020

Gjenværende reserver per operatør per 31.12.2020 – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Gjenværende reserver per selskap per 31.12.2020

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Gjenværende reserver per selskap per 31.12.2020

Gjenværende reserver per selskap per 31.12.2020 – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Gjenværende reserver per område per 31.12.2020

Oppdatert: 04.12.2021

Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Gjenværende reserver per område per 31.12.2020

Gjenværende reserver per område per 31.12.2020 – Måleenheten er millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)
Oppdatert: 10.03.2021