Utvinningstillatelser

Utvinningstillatelser, eller lisenser, gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor utvinningstillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleumen som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte én eller flere blokker eller deler av blokker, og den regulerer de deltakende selskapenes rettigheter og plikter i forhold til staten.

Energidepartementet tildeler utvinningstillatelser enten i nummererte konsesjonsrunder eller ved årlig tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Overføring av en utvinningstillatelse eller overdragelse av andeler i en utvinningstillatelse må godkjennes av departementet.

Skriv ut liste Last ned tabell

Utvinningstillatelser
Lisensnavn Område Tildelingsdato Fase Tildelingsrunde
001 Nordsjøen 01.09.1965 PRODUKSJON FORLENGELSE 1-A
001 B Nordsjøen 15.12.1999 PRODUKSJON FORLENGELSE 1-A
001 CS Nordsjøen 29.09.2017 PRODUKSJON 1-A
001 DS Nordsjøen 07.06.2021 PRODUKSJON 1-A
006 Nordsjøen 01.09.1965 PRODUKSJON FORLENGELSE 1-A
006 B Nordsjøen 09.10.2000 PRODUKSJON 1-A
006 C Nordsjøen 09.10.2000 PRODUKSJON 1-A
018 Nordsjøen 01.09.1965 PRODUKSJON FORLENGELSE 1-A
018 B Nordsjøen 25.08.1995 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 1-A
018 C Nordsjøen 20.12.2002 PRODUKSJON 1-A
018 ES Nordsjøen 06.12.2019 PRODUKSJON 1-A
019 Nordsjøen 01.09.1965 PRODUKSJON FORLENGELSE 1-A
019 E Nordsjøen 02.03.2018 PRODUKSJON TFO2017
019 F Nordsjøen 19.12.2018 PRODUKSJON 1-A
019 G Nordsjøen 19.12.2018 PRODUKSJON 1-A
025 Nordsjøen 23.05.1969 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
026 Nordsjøen 23.05.1969 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
026 B Nordsjøen 10.06.2013 PRODUKSJON 2-A
027 Nordsjøen 23.05.1969 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
027 C Nordsjøen 09.10.2000 PRODUKSJON 2-A
027 FS Nordsjøen 29.09.2017 PRODUKSJON 2-A
027 HS Nordsjøen 07.06.2021 PRODUKSJON 2-A
028 Nordsjøen 23.05.1969 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
028 B Nordsjøen 15.12.1999 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
028 C Nordsjøen 09.10.2000 PRODUKSJON 2-A
028 S Nordsjøen 13.11.2009 PRODUKSJON 2-A
029 Nordsjøen 23.05.1969 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
029 B Nordsjøen 11.05.2001 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
029 C Nordsjøen 17.10.2012 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
033 Nordsjøen 30.05.1969 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
033 B Nordsjøen 04.05.2001 PRODUKSJON 2-A
034 Nordsjøen 14.11.1969 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
035 Nordsjøen 14.11.1969 2-A
035 C Nordsjøen 03.02.2012 TFO2011
035 D Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
036 BS Nordsjøen 13.10.2003 2-A
036 C Nordsjøen 13.10.2003 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
036 D Nordsjøen 17.10.2008 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
036 E Nordsjøen 19.05.2017 PRODUKSJON FORLENGELSE 2-A
036 F Nordsjøen 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
036 G Nordsjøen 17.02.2023 PRODUKSJON TFO2022
037 Nordsjøen 10.08.1973 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 2-A
037 B Nordsjøen 14.09.1998 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 2-A
037 E Nordsjøen 10.12.2004 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 2-A
038 C Nordsjøen 15.06.2006 PRODUKSJON FORLENGELSE 3
040 Nordsjøen 01.04.1975 PRODUKSJON FORLENGELSE 3
043 Nordsjøen 06.08.1976 PRODUKSJON FORLENGELSE 3
043 BS Nordsjøen 06.01.2006 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2005
043 CS Nordsjøen 12.05.2010 PRODUKSJON TFO2005
043 DS Nordsjøen 12.05.2010 PRODUKSJON 3
043 FS Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
044 Nordsjøen 27.08.1976 PRODUKSJON FORLENGELSE 3
046 Nordsjøen 03.12.1976 PRODUKSJON FORLENGELSE 3
046 E Nordsjøen 06.02.2015 PRODUKSJON TFO2014
046 F Nordsjøen 11.12.2015 PRODUKSJON 3
048 Nordsjøen 18.02.1977 PRODUKSJON FORLENGELSE 3
048 D Nordsjøen 10.10.2005 PRODUKSJON FORLENGELSE 3
048 E Nordsjøen 09.12.2010 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 3
050 Nordsjøen 16.06.1978 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 3
050 B Nordsjøen 11.08.1995 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 3
050 D Nordsjøen 16.02.2007 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2006
050 DS Nordsjøen 06.10.2006 PRODUKSJON Awarded additionally to round 3
050 ES Nordsjøen 11.04.2012 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 3
050 FS Nordsjøen 11.04.2012 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 3
050 GS Nordsjøen 11.04.2012 PRODUKSJON FORLENGELSE NST99
050 HS Nordsjøen 11.04.2012 PRODUKSJON TFO2006
050 IS Nordsjøen 23.05.2016 PRODUKSJON Awarded additionally to round 3
052 Nordsjøen 06.04.1979 PRODUKSJON FORLENGELSE 4
053 Nordsjøen 06.04.1979 PRODUKSJON FORLENGELSE 4
053 B Nordsjøen 14.09.1998 PRODUKSJON FORLENGELSE 4
054 Nordsjøen 06.04.1979 PRODUKSJON FORLENGELSE 4
055 Nordsjøen 06.04.1979 PRODUKSJON FORLENGELSE 4
055 B Nordsjøen 04.06.1999 PRODUKSJON FORLENGELSE NST99
055 C Nordsjøen 27.06.2003 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to NST99
055 D Nordsjøen 08.02.2013 PRODUKSJON TFO2012
055 E Nordsjøen 14.02.2020 PRODUKSJON TFO2019
057 Nordsjøen 06.04.1979 PRODUKSJON FORLENGELSE 4
062 Norskehavet 27.03.1981 PRODUKSJON FORLENGELSE 5
064 Barentshavet 27.03.1981 PRODUKSJON FORLENGELSE 5
065 Nordsjøen 21.08.1981 PRODUKSJON FORLENGELSE 6
065 B Nordsjøen 02.03.2018 TFO2017
072 Nordsjøen 21.08.1981 PRODUKSJON FORLENGELSE 6
072 B Nordsjøen 24.09.2001 PRODUKSJON FORLENGELSE 6
073 Norskehavet 23.04.1982 PRODUKSJON FORLENGELSE 5
073 B Norskehavet 17.12.2004 PRODUKSJON TFO2004
074 Norskehavet 23.04.1982 PRODUKSJON FORLENGELSE 5
074 B Norskehavet 29.02.2008 PRODUKSJON TFO2007
074 CS Norskehavet 26.04.2021 PRODUKSJON 5
074 DS Norskehavet 26.04.2021 PRODUKSJON 5
074 ES Norskehavet 26.04.2021 PRODUKSJON TFO2007
077 Barentshavet 23.04.1982 PRODUKSJON FORLENGELSE 5
078 Barentshavet 23.04.1982 PRODUKSJON FORLENGELSE 5
079 Nordsjøen 20.08.1982 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 6
085 Nordsjøen 08.07.1983 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 7
085 B Nordsjøen 11.09.1992 PRODUKSJON Awarded additionally to round 7
085 C Nordsjøen 25.01.2002 PRODUKSJON Awarded additionally to round 7
088 BS Nordsjøen 21.03.2003 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
089 Nordsjøen 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
089 BS Nordsjøen 20.12.2023 PRODUKSJON 8
089 CS Nordsjøen 20.12.2023 PRODUKSJON 8
090 Nordsjøen 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
090 B Nordsjøen 25.05.2005 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
090 C Nordsjøen 25.05.2005 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
090 E Nordsjøen 19.02.2010 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2009
090 G Nordsjøen 22.01.2013 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
090 HS Nordsjøen 09.04.2013 PRODUKSJON Awarded additionally to round 8
090 I Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
090 JS Nordsjøen 09.10.2018 PRODUKSJON 8
091 Norskehavet 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
091 D Norskehavet 08.02.2013 PRODUKSJON TFO2012
091 E Norskehavet 02.03.2018 PRODUKSJON TFO2017
092 Norskehavet 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
093 Norskehavet 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
093 B Norskehavet 19.02.2010 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2009
093 C Norskehavet 08.02.2013 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2012
093 D Norskehavet 07.02.2014 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2013
094 Norskehavet 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
094 B Norskehavet 14.06.2002 PRODUKSJON Awarded additionally to round 8
095 Norskehavet 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
097 Barentshavet 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
099 Barentshavet 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
100 Barentshavet 09.03.1984 PRODUKSJON FORLENGELSE 8
1002 Norskehavet 01.03.2019 INITIAL FORLENGELSE TFO2018
1002 B Norskehavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1002 C Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1005 Norskehavet 01.03.2019 INITIAL FORLENGELSE TFO2018
1008 Norskehavet 01.03.2019 INITIAL FORLENGELSE TFO2018
1013 Norskehavet 01.03.2019 INITIAL TFO2018
1013 B Norskehavet 19.02.2021 INITIAL TFO2020
1014 Norskehavet 01.03.2019 INITIAL FORLENGELSE TFO2018
1014 B Norskehavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1016 Norskehavet 01.03.2019 INITIAL TFO2018
102 Nordsjøen 01.03.1985 PRODUKSJON FORLENGELSE 9
102 C Nordsjøen 20.03.2009 PRODUKSJON 9
102 D Nordsjøen 03.02.2012 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2011
102 E Nordsjøen 03.02.2012 PRODUKSJON TFO2011
102 F Nordsjøen 10.10.2013 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2011
102 G Nordsjøen 10.10.2013 PRODUKSJON FORLENGELSE 9
102 H Nordsjøen 15.11.2018 PRODUKSJON FORLENGELSE 9
1025 S Barentshavet 01.03.2019 INITIAL FORLENGELSE TFO2018
1025 SB Barentshavet 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
104 Nordsjøen 01.03.1985 PRODUKSJON FORLENGELSE 9
104 B Nordsjøen 03.02.2012 PRODUKSJON TFO2011
1040 Nordsjøen 14.02.2020 INITIAL TFO2019
1041 Nordsjøen 14.02.2020 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2019
1042 Nordsjøen 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1045 Nordsjøen 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1045 B Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1049 Nordsjøen 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1055 Norskehavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1055 B Norskehavet 17.09.2021 INITIAL FORLENGELSE 25
1055 C Norskehavet 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1058 Norskehavet 14.02.2020 INITIAL TFO2019
1066 Norskehavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1066 B Norskehavet 17.02.2023 INITIAL FORLENGELSE TFO2022
107 Norskehavet 01.03.1985 PRODUKSJON FORLENGELSE 9
107 B Norskehavet 23.01.2009 PRODUKSJON TFO2008
107 C Norskehavet 23.01.2009 PRODUKSJON TFO2008
107 D Norskehavet 31.10.2011 PRODUKSJON FORLENGELSE 9
1072 Barentshavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1072 B Barentshavet 17.09.2021 INITIAL FORLENGELSE 25
1073 Barentshavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1076 Barentshavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1078 Barentshavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1079 Barentshavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1080 Barentshavet 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
1084 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1085 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1086 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL TFO2020
1088 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1088 B Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1090 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL TFO2020
1092 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1093 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1093 B Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1097 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
110 Barentshavet 01.03.1985 PRODUKSJON FORLENGELSE 9
110 B Barentshavet 17.12.2004 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2004
1100 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1100 B Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1100 C Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL FORLENGELSE TFO2022
1101 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL TFO2020
1101 B Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1102 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1102 B Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1105 S Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1108 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL TFO2020
1109 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL TFO2020
1110 Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1112 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1113 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1114 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1115 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1119 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1120 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL TFO2020
1121 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1123 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1126 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1126 B Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1128 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL TFO2020
1128 B Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1129 Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1131 Barentshavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1132 Barentshavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
1133 Barentshavet 17.09.2021 INITIAL 25
1134 Barentshavet 17.09.2021 INITIAL 25
1135 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1136 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1137 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1138 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1139 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1140 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1142 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1143 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1144 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1145 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1147 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1148 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1148 B Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1148 CS Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1149 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1149 B Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL FORLENGELSE TFO2022
1150 S Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1151 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1152 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1153 Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1154 Norskehavet 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1155 Norskehavet 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1155 B Norskehavet 17.02.2023 INITIAL FORLENGELSE TFO2022
1158 Norskehavet 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1162 Norskehavet 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1163 Norskehavet 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1165 Norskehavet 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1167 Norskehavet 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1168 Barentshavet 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1169 Barentshavet 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
1170 Barentshavet 11.03.2022 INITIAL TFO2021
1171 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1172 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1173 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1174 S Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1175 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1176 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1177 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1178 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1179 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1180 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL FORLENGELSE TFO2022
1181 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1182 S Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1183 S Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1184 S Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1185 Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1186 Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1187 Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1188 Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1189 Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1190 Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1191 Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1192 Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1194 Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1194 B Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1195 Norskehavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1196 Barentshavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1197 Barentshavet 17.02.2023 INITIAL TFO2022
1198 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1199 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
120 Nordsjøen 23.08.1985 PRODUKSJON FORLENGELSE 10-A
120 B Nordsjøen 06.10.2006 PRODUKSJON FORLENGELSE 10-A
120 CS Nordsjøen 19.12.2017 PRODUKSJON 10-A
1200 S Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1201 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1202 S Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1203 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1204 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1205 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1206 S Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1207 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1208 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1209 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
121 Norskehavet 28.02.1986 PRODUKSJON FORLENGELSE 10-B
1210 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1211 Nordsjøen 05.03.2024 INITIAL TFO2023
1212 S Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1213 S Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1214 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1215 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1216 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1217 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1218 Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1219 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
122 Norskehavet 28.02.1986 PRODUKSJON 10-B
122 B Norskehavet 14.06.2002 PRODUKSJON Awarded additionally to round 10 B
122 C Norskehavet 17.12.2004 PRODUKSJON TFO2004
122 D Norskehavet 06.01.2006 PRODUKSJON TFO2005
1220 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1221 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1222 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1223 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1224 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1225 S Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1226 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1227 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1228 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1229 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1230 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1231 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1232 Norskehavet 05.03.2024 INITIAL TFO2023
1233 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1234 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1235 Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1236 Barentshavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1237 Barentshavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1238 Barentshavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1239 Barentshavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
124 Norskehavet 28.02.1986 PRODUKSJON FORLENGELSE 10-B
1240 Barentshavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1241 Barentshavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1242 Barentshavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
1243 Barentshavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
127 Norskehavet 28.02.1986 PRODUKSJON FORLENGELSE 10-B
127 C Norskehavet 27.03.2017 PRODUKSJON FORLENGELSE 10-B
127 DS Norskehavet 02.11.2022 PRODUKSJON FORLENGELSE 10-B
128 Norskehavet 28.02.1986 PRODUKSJON FORLENGELSE 10-B
128 B Norskehavet 30.01.1998 PRODUKSJON Awarded additionally to round 10-A
128 D Norskehavet 05.02.2016 PRODUKSJON TFO2015
128 E Norskehavet 10.02.2017 PRODUKSJON TFO2016
132 Norskehavet 10.04.1987 PRODUKSJON FORLENGELSE 11-A
134 Norskehavet 10.04.1987 PRODUKSJON FORLENGELSE 11-A
134 B Norskehavet 14.01.2000 PRODUKSJON 11-A
134 C Norskehavet 06.01.2006 PRODUKSJON TFO2005
134 D Norskehavet 16.12.2014 PRODUKSJON 11-A
134 E Norskehavet 17.02.2023 TFO2022
143 BS Nordsjøen 27.06.2003 PRODUKSJON 12
146 Nordsjøen 08.07.1988 PRODUKSJON FORLENGELSE 12
146 B Nordsjøen 19.02.2021 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2020
147 Nordsjøen 08.07.1988 PRODUKSJON FORLENGELSE 12
150 Nordsjøen 08.07.1988 PRODUKSJON FORLENGELSE 12
152 Nordsjøen 08.07.1988 PRODUKSJON FORLENGELSE 12
153 Nordsjøen 08.07.1988 PRODUKSJON FORLENGELSE 12
153 B Nordsjøen 29.02.2008 PRODUKSJON TFO2007
153 C Nordsjøen 02.03.2018 PRODUKSJON TFO2017
158 Norskehavet 03.03.1989 PRODUKSJON FORLENGELSE 12-B
159 Norskehavet 03.03.1989 PRODUKSJON 12-B
159 B Norskehavet 13.08.2004 PRODUKSJON 12-B
159 D Norskehavet 13.02.2008 PRODUKSJON 12-B
159 F Norskehavet 22.05.2017 PRODUKSJON 12-B
159 G Norskehavet 01.03.2019 PRODUKSJON TFO2018
159 H Norskehavet 17.02.2023 TFO2022
167 Nordsjøen 01.03.1991 PRODUKSJON 13
167 B Nordsjøen 11.04.2003 PRODUKSJON NST2002
167 C Nordsjøen 02.03.2018 PRODUKSJON TFO2017
169 Nordsjøen 01.03.1991 PRODUKSJON 13
169 B1 Nordsjøen 01.03.2000 PRODUKSJON 13
169 B2 Nordsjøen 01.03.2000 PRODUKSJON 13
169 E Nordsjøen 04.11.2011 PRODUKSJON 13
171 B Nordsjøen 09.10.2000 PRODUKSJON 13
176 Norskehavet 01.03.1991 PRODUKSJON FORLENGELSE 13
185 Nordsjøen 13.09.1991 PRODUKSJON FORLENGELSE Awarded additionally to round 13
187 Nordsjøen 10.09.1993 PRODUKSJON 14
190 Nordsjøen 10.09.1993 PRODUKSJON 14
193 Nordsjøen 10.09.1993 PRODUKSJON 14
193 B Nordsjøen 23.01.2009 PRODUKSJON TFO2008
193 C Nordsjøen 04.02.2011 PRODUKSJON TFO2010
193 D Nordsjøen 21.12.2011 PRODUKSJON 14
193 E Nordsjøen 03.02.2012 PRODUKSJON TFO2011
193 FS Nordsjøen 07.04.2017 PRODUKSJON 14
193 GS Nordsjøen 11.04.2019 PRODUKSJON 14
195 Nordsjøen 10.09.1993 PRODUKSJON 14
195 B Nordsjøen 06.01.2006 PRODUKSJON TFO2005
199 Norskehavet 10.09.1993 PRODUKSJON 14
203 Nordsjøen 02.02.1996 PRODUKSJON 15
208 Norskehavet 02.02.1996 PRODUKSJON 15
209 Norskehavet 02.02.1996 PRODUKSJON 15
211 Norskehavet 02.02.1996 PRODUKSJON 15
211 CS Norskehavet 14.11.2022 PRODUKSJON 15
211 DS Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
212 Norskehavet 02.02.1996 PRODUKSJON 15
212 B Norskehavet 14.06.2002 PRODUKSJON Awarded additionally to round 15
212 E Norskehavet 23.01.2008 PRODUKSJON Awarded additionally to round 15
218 Norskehavet 02.02.1996 PRODUKSJON 15
218 B Norskehavet 13.05.2011 PRODUKSJON 21
219 Norskehavet 02.02.1996 INITIAL FORLENGELSE 15
220 Norskehavet 02.02.1996 INITIAL FORLENGELSE 15
229 Barentshavet 30.05.1997 PRODUKSJON BARENTSHAVPROSJEKTET-97
229 B Barentshavet 27.04.2007 PRODUKSJON Awarded additionally Barentshavprosj-97
229 E Barentshavet 30.11.2018 PRODUKSJON BARENTSHAVPROSJEKTET-97
229 G Barentshavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
229 H Barentshavet 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
237 Norskehavet 30.01.1998 PRODUKSJON Awarded additionally to round 15
242 Nordsjøen 04.06.1999 PRODUKSJON FORLENGELSE NST99
248 Nordsjøen 04.06.1999 PRODUKSJON NST99
248 B Nordsjøen 06.01.2006 PRODUKSJON TFO2005
248 C Nordsjøen 09.04.2013 PRODUKSJON NST99
248 D Nordsjøen 18.06.2014 PRODUKSJON NST99
248 E Nordsjøen 18.06.2014 PRODUKSJON NST99
248 F Nordsjøen 10.12.2015 PRODUKSJON NST99
248 GS Nordsjøen 30.06.2016 PRODUKSJON NST99
248 I Nordsjøen 18.12.2017 PRODUKSJON NST99
248 K Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
250 Norskehavet 22.10.1999 PRODUKSJON Awarded additionally to round 15
255 Norskehavet 12.05.2000 PRODUKSJON 16
257 Norskehavet 12.05.2000 PRODUKSJON 16
261 Norskehavet 12.05.2000 PRODUKSJON 16
261 C Norskehavet 19.02.2021 PRODUKSJON 16
261 D Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
262 Norskehavet 12.05.2000 PRODUKSJON 16
263 Norskehavet 12.05.2000 PRODUKSJON 16
263 B Norskehavet 06.01.2006 PRODUKSJON TFO2005
263 C Norskehavet 18.04.2008 PRODUKSJON 16
263 D Norskehavet 02.03.2018 INITIAL TFO2017
263 E Norskehavet 01.11.2019 PRODUKSJON 16
263 F Norskehavet 19.02.2021 INITIAL TFO2020
263 G Norskehavet 11.03.2022 INITIAL TFO2021
265 Nordsjøen 27.04.2001 PRODUKSJON NST2000
269 Nordsjøen 27.04.2001 PRODUKSJON NST2000
272 Nordsjøen 15.03.2002 NST2001
272 B Nordsjøen 01.03.2019 TFO2018
272 C Nordsjøen 11.03.2022 TFO2021
272 D Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
272 E Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
277 Nordsjøen 15.03.2002 PRODUKSJON NST2001
293 Nordsjøen 11.04.2003 PRODUKSJON NST2002
293 B Nordsjøen 15.06.2012 PRODUKSJON NST2002
293 CS Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
300 Nordsjøen 12.12.2003 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2003
303 Nordsjøen 12.12.2003 PRODUKSJON TFO2003
309 C Nordsjøen 06.10.2011 PRODUKSJON TFO2003
312 Norskehavet 12.12.2003 PRODUKSJON TFO2003
312 B Norskehavet 19.02.2010 PRODUKSJON TFO2009
316 Nordsjøen 18.06.2004 PRODUKSJON 18
316 B Nordsjøen 16.02.2007 PRODUKSJON TFO2006
318 Nordsjøen 18.06.2004 PRODUKSJON 18
318 B Nordsjøen 16.02.2007 PRODUKSJON TFO2006
318 C Norskehavet 15.05.2009 PRODUKSJON 20
327 Norskehavet 18.06.2004 PRODUKSJON 18
327 B Norskehavet 07.12.2007 PRODUKSJON Awarded additionally to round 18
327 C Norskehavet 17.02.2023 PRODUKSJON TFO2022
333 Nordsjøen 17.12.2004 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2004
338 Nordsjøen 17.12.2004 PRODUKSJON TFO2004
338 BS Nordsjøen 17.09.2014 PRODUKSJON TFO2004
338 C Nordsjøen 16.12.2014 PRODUKSJON TFO2004
338 DS Nordsjøen 01.03.2019 PRODUKSJON TFO2018
338 E Nordsjøen 01.03.2019 INITIAL FORLENGELSE TFO2018
340 Nordsjøen 17.12.2004 PRODUKSJON TFO2004
340 BS Nordsjøen 19.02.2010 PRODUKSJON TFO2009
348 Norskehavet 17.12.2004 PRODUKSJON TFO2004
348 B Norskehavet 04.02.2011 PRODUKSJON TFO2010
359 Nordsjøen 06.01.2006 PRODUKSJON TFO2005
364 Nordsjøen 06.01.2006 TFO2005
375 Nordsjøen 06.01.2006 PRODUKSJON TFO2005
378 Nordsjøen 06.01.2006 PRODUKSJON TFO2005
393 Barentshavet 28.04.2006 PRODUKSJON 19
405 Nordsjøen 16.02.2007 PRODUKSJON TFO2006
418 Nordsjøen 16.02.2007 PRODUKSJON TFO2006
418 B Nordsjøen 01.03.2019 PRODUKSJON TFO2018
435 Norskehavet 16.02.2007 PRODUKSJON TFO2006
442 Nordsjøen 15.06.2007 PRODUKSJON TFO2006
442 B Nordsjøen 10.02.2017 TFO2016
442 C Nordsjøen 14.02.2020 INITIAL FORLENGELSE TFO2019
448 Barentshavet 15.06.2007 PRODUKSJON TFO2006
457 BS Nordsjøen 25.02.2015 PRODUKSJON TFO2007
460 Nordsjøen 29.02.2008 PRODUKSJON TFO2007
473 Norskehavet 29.02.2008 PRODUKSJON TFO2007
475 BS Norskehavet 23.01.2009 PRODUKSJON TFO2008
475 CS Norskehavet 04.02.2011 PRODUKSJON TFO2010
479 Norskehavet 29.02.2008 PRODUKSJON TFO2007
489 Barentshavet 29.02.2008 PRODUKSJON TFO2007
492 Barentshavet 29.02.2008 PRODUKSJON TFO2007
501 Nordsjøen 23.01.2009 PRODUKSJON TFO2008
501 B Nordsjøen 04.02.2011 PRODUKSJON TFO2010
502 Nordsjøen 23.01.2009 PRODUKSJON TFO2008
532 Barentshavet 15.05.2009 PRODUKSJON 20
537 Barentshavet 15.05.2009 PRODUKSJON 20
537 B Barentshavet 22.06.2018 PRODUKSJON 24
554 Nordsjøen 19.02.2010 PRODUKSJON TFO2009
554 B Nordsjøen 04.02.2011 PRODUKSJON TFO2010
554 C Nordsjøen 07.02.2014 PRODUKSJON TFO2013
554 D Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
554 E Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
586 Norskehavet 04.02.2011 PRODUKSJON TFO2010
586 B Norskehavet 11.03.2022 TFO2021
608 Barentshavet 13.05.2011 PRODUKSJON 21
609 Barentshavet 13.05.2011 PRODUKSJON 21
609 B Barentshavet 03.02.2012 PRODUKSJON TFO2011
609 D Barentshavet 14.02.2020 PRODUKSJON TFO2019
630 Nordsjøen 03.02.2012 PRODUKSJON TFO2011
630 CS Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
636 Nordsjøen 03.02.2012 PRODUKSJON TFO2011
636 B Nordsjøen 01.03.2019 PRODUKSJON TFO2018
636 C Nordsjøen 14.02.2020 PRODUKSJON TFO2019
644 Norskehavet 03.02.2012 TFO2011
644 B Norskehavet 05.02.2016 TFO2015
644 C Norskehavet 01.03.2019 TFO2018
644 D Norskehavet 15.03.2024 INITIAL TFO2023
740 Nordsjøen 07.02.2014 TFO2013
782 S Nordsjøen 06.02.2015 INITIAL FORLENGELSE TFO2014
782 SB Nordsjøen 05.02.2016 INITIAL FORLENGELSE TFO2015
782 SC Nordsjøen 10.03.2017 INITIAL FORLENGELSE TFO2016
817 Nordsjøen 05.02.2016 INITIAL FORLENGELSE TFO2015
817 B Nordsjøen 10.02.2017 INITIAL FORLENGELSE TFO2016
820 S Nordsjøen 05.02.2016 INITIAL FORLENGELSE TFO2015
820 SB Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
822 S Nordsjøen 05.02.2016 INITIAL FORLENGELSE TFO2015
827 S Nordsjøen 05.02.2016 INITIAL FORLENGELSE TFO2015
827 SB Nordsjøen 17.02.2023 INITIAL TFO2022
836 S Norskehavet 05.02.2016 PRODUKSJON TFO2015
836 SB Norskehavet 19.02.2021 PRODUKSJON TFO2020
838 Norskehavet 05.02.2016 INITIAL FORLENGELSE TFO2015
869 Nordsjøen 10.02.2017 PRODUKSJON TFO2016
873 Nordsjøen 10.02.2017 INITIAL FORLENGELSE TFO2016
873 B Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
873 C Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
874 Nordsjøen 10.02.2017 INITIAL FORLENGELSE TFO2016
878 Nordsjøen 10.02.2017 INITIAL FORLENGELSE TFO2016
878 B Nordsjøen 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
878 C Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL FORLENGELSE TFO2021
882 Nordsjøen 10.02.2017 INITIAL FORLENGELSE TFO2016
886 Norskehavet 10.02.2017 INITIAL FORLENGELSE TFO2016
886 B Norskehavet 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
891 Norskehavet 10.02.2017 INITIAL FORLENGELSE TFO2016
891 B Norskehavet 19.02.2021 INITIAL FORLENGELSE TFO2020
894 Norskehavet 10.02.2017 INITIAL FORLENGELSE TFO2016
917 Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
918 S Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
919 Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
923 Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL TFO2017
923 B Nordsjøen 11.03.2022 INITIAL TFO2021
925 Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
929 Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
932 Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
932 B Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
935 Norskehavet 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
938 Norskehavet 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
941 Norskehavet 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
942 Norskehavet 02.03.2018 PRODUKSJON TFO2017
956 Nordsjøen 02.03.2018 INITIAL FORLENGELSE TFO2017
958 Norskehavet 22.06.2018 INITIAL 24
979 Nordsjøen 01.03.2019 PRODUKSJON FORLENGELSE TFO2018
979 B Nordsjøen 15.03.2024 INITIAL TFO2023
984 Nordsjøen 01.03.2019 INITIAL FORLENGELSE TFO2018
984 BS Nordsjøen 14.02.2020 INITIAL TFO2019
985 Nordsjøen 01.03.2019 INITIAL TFO2018