Figurer og hurtignedlasting

Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke.
Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke.
Alle Kart Figurer Grafer og tabeller

Kart

Første utgave av "Sokkelkartet" fra 1965
Se i artikkel
Siste utgave av "Sokkelkartet" fra 2023
Se i artikkel
Olje- og kondensatrørledninger
Se i artikkel

Figurer

Statlig organisering av virksomheten
Se i artikkel
Tidslinje for noen viktige felt
Se i artikkel
Akkumulert ressurstilvekst
Se i artikkel
Fangst, transport og lagring av CO2
Se i artikkel
Departementets involvering i petroleumsforskningen
Se i artikkel
Gjenværende ressurser per havområde
Se i artikkel
Ressurs­klassifisering
Se i artikkel
Den geologiske tidsskalaen
Se i artikkel
Dannelse av petroleums­reservoarer
Se i artikkel
Uoppdagede ressurser per havområde
Se i artikkel
Ressurstilvekst per havområde
Se i artikkel
Produksjonsutvikling for utvalgte felt
Se i artikkel
Forlenget feltlevetid
Se i artikkel
Ringvirkninger fra petroleumsnæringen
Se i artikkel
Mangfoldet i norsk leverandørindustri
Se i artikkel
Hva brukes råolje til?
Se i artikkel
Forventet volum av salgsgass
Se i artikkel
Makroøkonomiske indikatorer
Se i artikkel
Definisjoner av naturgass
Se i artikkel

Grafer og tabeller

Produksjon per felt i 2023
Se i artikkel
Til toppen