Omregning

Mengder av petroleum (olje, kondensat, NGL og gass) kan måles og oppgis på flere måter. Mengder kan oppgis i masse (vekt), volum og energiinnhold. I tillegg brukes ulike enheter for de ulike størrelsene, for eksempel kubikkmeter og fat, som begge gir uttrykk for størrelsen volum.

I Norge bruker vi i hovedsak det metriske systemet (SI-systemet), men i petroleumsindustrien blir det også ofte brukt eldre amerikanske (britiske) enheter.

Ved omregning – for eksempel fra volum til energiinnhold, er det ingen eksakt omregningsfaktor og man må vite /gjøre forutsetninger om egenskapene til det stoffet man skal regne på. Forutsetninger om energiinnhold per kubikkmeter gass og vekt per volumenhet NGL er eksempler på dette.

Olje- og gassvolumer oppgis ofte i standard kubikkmeter (Sm3), og for presis angivelse av volum må man også oppgi temperatur og trykk dette gjelder ved. Standardbetingelsene er 15 °C og normalt atmosfæretrykk (1013,25 hPa).

For å summere mengder av ulike petroleumsprodukt (olje, gass, NGL og kondensat) må de først omgjøres til en felles størrelse og enhet, og det vanlige er å bruke standard kubikkmeter oljeekvivalenter (forkortet Sm³ o.e.).

Ved omregning benytter Sokkeldirektoratet en volumetrisk omregning av NGL til væske og en energibasert (men ikke eksakt) omregningsfaktor for gass, basert på typiske egenskaper på norsk sokkel. Egenskapene til olje, gass og NGL varierer fra felt til felt og over tid. I ressursregnskapet og andre sammenstillinger der oljeekvivalenter brukes, blir det derimot benyttet en felles og konstant omregningsfaktor for alle felt og funn.

Følgende faktorer brukes for omregninger til oljeekvivalenter (o.e.)

 1 Sm3 olje  = 1,0 Sm3 o.e.
 1 Sm3 kondensat  = 1,0 Sm3 o.e.
 1000 Sm3 gass  = 1,0 Sm3 o.e.
 1 Sm3 NGL  = 1,0 Sm3 o.e.
 1 tonn NGL  = 1,9 Sm3 o.e.

Omregning mellom ulike enheter som blir brukt for gass

1 Sm3  = 35,315 SCF (scf) SCF - Standard Cubic Feet
1 SCF  = 0,028317 Sm3
1 Sm3  ≈ 40 MJ = 11,111 kWh Energiinnholdet varierer. 40 MJ blir brukt som standard
1 Sm3  ≈ 37913 BTU BTU - British Thermal Unit

Omregningsfaktorer for væske (olje, kondensat og NGL)

1 Sm3  = 6,2898 fat Barrel (bbl) eller Stock Tank Barrel (STB)
1 fat  = 0,1590 Sm3
1 Sm3  ≈ 0,84 toe Tonn oljeekvivalenter (forutsetter en tetthet 840 kg/Sm3)
1000 Sm3/år  ≈ 17,23 fat/dag Produksjonsrate (17,18 fat/dag i skuddår)
1000 fat/dag  ≈ 58035 Sm3/år Produksjonsrate (58194 Sm3/år i skuddår)

Energiinnhold for idealiserte/normaliserte produkt

1 Sm3 naturgass 40 MJ Normalisert salgsgass
1 Sm3 råolje 36000 MJ Varierer mye

Omregningsfaktorer mellom ulike enheter for energi

 MJ kWh  BTU
MJ Megajoule 1 0,2778 947,81
kWh Kilowattime 3,6 1 3412,13
BTU British Thermal Unit 0,001055 0,0002931  1