Bruk av innhold

Innholdet på nettstedet Norskpetroleum.no kan kopieres og brukes uten vederlag så lenge alt materialet blir merket med dato, referanse og lenke til kilden. Denne informasjonen må komme tydelig fram.
Innholdet på nettstedet Norskpetroleum.no kan kopieres og brukes uten vederlag så lenge alt materialet blir merket med dato, referanse og lenke til kilden. Denne informasjonen må komme tydelig fram.

Innhold på nettstedet Norskpetroleum.no kan brukes etter reglene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Oppdatert: 06.12.2022