Åpenhet om betalinger - EITI

For å bidra til åpenhet om skatte- og avgiftsbetalinger i petroleums- og gruveindustrien, har Norge implementert EITI-standarden. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ for å skape åpenhet om inntektene land har fra utvinning av naturressurser.
For å bidra til åpenhet om skatte- og avgiftsbetalinger i petroleums- og gruveindustrien, har Norge implementert EITI-standarden. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ for å skape åpenhet om inntektene land har fra utvinning av naturressurser.

Målet med EITI-standarden er å forbedre styresettet i landene blant annet gjennom å offentliggjøre og kontrollere inntektene staten får fra olje-, gass-, og gruveselskap som driver virksomhet i landet. Tanken er at økt åpenhet rundt inntektene staten mottar fra disse næringene skal gi bedre forvaltning av naturressursene, og at innbyggerne i større grad skal kunne holde sin egen stat ansvarlig for hvordan inntektene brukes.

51 land jobber i dag med å implementere EITIs krav. Norge ble godkjent som EITI-land i mars 2011, og var det første OECD-landet som gjennomførte implementeringen. Norge er nå også det første landet som gjennomfører forenklet rapportering og tilpasset implementering. Det innebærer at vi ikke lenger vil publisere en egen EITI-rapport da informasjonen allerede er tilgjengelig gjennom andre kilder, bl.a denne publikasjonen. Det vil heller ikke være en særskilt EITI interessentgruppe.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ for å skape åpenhet om inntektene land har fra utvinning av naturressurser

Sum netto innbetalinger til myndighetene i milliarder kroner, 2015-2017

2015 2016 2017
203,796227 113,502845 158,333775

(Kilde: Skatteetaten, Petoro, Oljedirektoratet)

­-

Understående tabell viser hvilke betalingsstrømmer myndighetene har mottatt fra selskapene på sokkelen i 2015-2017 (i milliarder kroner).

Last ned datagrunnlag for mer utfyllende informasjon om fordelingen av skatter og miljøavgifter i de ulike årene.

Netto innbetalinger til myndighetene i milliarder kroner, 2015-2017

Oppdatert: 23.10.2018

Kilde: Skatteetaten, Petoro, Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Netto innbetalinger til myndighetene i milliarder kroner, 2015-2017

Netto innbetalinger til myndighetene i milliarder kroner, 2015-2017

 

Opplysninger om selskapenes innbetalinger til staten skal være tilgjengelig på selskapenes hjemmesider som følge av det norske land-for-land-regelverket slik det følger av bestemmelsene i regnskapsloven §3-3d og verdipapirloven §5-5a med tilhørende forskrift 20. desember 2013 nr. 1682 om land-for-land-rapportering (LLR-forskriften). Rapporten skal offentliggjøres på den rapporteringspliktiges hjemmesider, og skal være tilgjengelig i minst 5 år, jf. LLR-forskriften §6. Det skal i de regnskapspliktiges årsberetning opplyses om hvor rapporten er offentliggjort, jf. Regnskapsloven 3-3d første ledd. For norske selskap som er regnskapspliktige, vil opplysninger om innbetalinger til staten fremkomme i selskapets årsregnskap. Disse er tilgjengelig på selskapenes hjemmeside og/eller i Brønnøysundregisteret.

Oppdatert: 14.03.2019