Åpenhet om betalinger - EITI

For å bidra til åpenhet om skatte- og avgiftsbetalinger i petroleums- og gruveindustrien, har Norge implementert EITI-standarden. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ for å skape åpenhet om inntektene land har fra utvinning av naturressurser.
For å bidra til åpenhet om skatte- og avgiftsbetalinger i petroleums- og gruveindustrien, har Norge implementert EITI-standarden. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ for å skape åpenhet om inntektene land har fra utvinning av naturressurser.

Målet med EITI-standarden er å forbedre styresettet i landene blant annet gjennom å offentliggjøre og kontrollere inntektene staten får fra olje-, gass-, og gruveselskap som driver virksomhet i landet. Tanken er at økt åpenhet rundt inntektene staten mottar fra disse næringene skal gi bedre forvaltning av naturressursene, og at innbyggerne i større grad skal kunne holde sin egen stat ansvarlig for hvordan inntektene brukes.

56 land jobber i dag med å implementere EITIs krav. Norge ble godkjent som EITI-land i mars 2011, og var det første OECD-landet som gjennomførte implementeringen. Norge er også det første landet som har gjennomført forenklet rapportering og tilpasset implementering. Det innebærer at vi ikke lenger vil publisere en egen EITI-rapport da informasjonen allerede er tilgjengelig gjennom andre kilder, bl.a denne publikasjonen. Det er heller ikke i Norge en særskilt EITI interessentgruppe.

For mer informasjon, se: Norway | EITI

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ for å skape åpenhet om inntektene land har fra utvinning av naturressurser

Sum netto innbetalinger til myndighetene i milliarder kroner, 2018-2022:

2018 2019 2020 2021 2022
237 236,6 94,6 277,5 1 249,1

(Kilde: Skatteetaten, Petoro, Sokkeldirektoratet)

 

Understående tabell viser hvilke betalingsstrømmer myndighetene har mottatt fra selskapene på sokkelen i 2022 (i milliarder nominelle kroner).

Last ned datagrunnlag for mer utfyllende informasjon om fordelingen av skatter og miljøavgifter i perioden 2018 - 2022 (nominelle størrelser). Tallene inkluderer ikke utbytte fra statens eierandeler i Equinor.

Netto innbetalinger til myndighetene i milliarder kroner, 2022

Oppdatert: 20.12.2023

Kilde: Skatteetaten, Petoro, Sokkeldirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Netto innbetalinger til myndighetene i milliarder kroner, 2022

Netto innbetalinger til myndighetene i milliarder kroner, 2022

CO2-avgift i millioner kroner per felt, 2022

Oppdatert: 20.12.2023

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag CO2-avgift i millioner kroner per felt, 2022

CO2-avgift i millioner kroner per felt, 2022

 

For norske selskap som er regnskapspliktige, vil opplysninger om innbetalinger til staten fremkomme i selskapets årsregnskap. Disse er tilgjengelig på selskapenes hjemmeside og/eller i Brønnøysundregisteret. Opplysninger om selskapenes innbetalinger til staten skal være tilgjengelig på selskapenes hjemmesider som følge av det norske land-for-land-regelverket slik det følger av bestemmelsene i regnskapsloven §3-3d og verdipapirloven §5-5a med tilhørende forskrift 20. desember 2013 nr. 1682 om land-for-land-rapportering (LLR-forskriften). Rapporten skal offentliggjøres på den rapporteringspliktiges hjemmesider, og skal være tilgjengelig i minst 5 år, jf. LLR-forskriften §6. Det skal i de regnskapspliktiges årsberetning opplyses om hvor rapporten er offentliggjort, jf. Regnskapsloven 3-3d første ledd.

Oppdatert: 02.01.2024