Åpenhet om betalinger - EITI

For å bidra til åpenhet om skatte- og avgiftsbetalinger i petroleums- og gruveindustrien, har Norge implementert EITI-standarden. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ for å skape åpenhet om inntektene land har fra utvinning av naturressurser.
For å bidra til åpenhet om skatte- og avgiftsbetalinger i petroleums- og gruveindustrien, har Norge implementert EITI-standarden. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ for å skape åpenhet om inntektene land har fra utvinning av naturressurser.

Målet med EITI-standarden er å forbedre styresettet i landene blant annet gjennom å offentliggjøre og kontrollere inntektene staten får fra olje-, gass-, og gruveselskap som driver virksomhet i landet. Tanken er at økt åpenhet rundt inntektene staten mottar fra disse næringene skal gi bedre forvaltning av naturressursene, og at innbyggerne i større grad skal kunne holde sin egen stat ansvarlig for hvordan inntektene brukes.

49 land jobber i dag med å implementere EITIs krav, hvorav 31 land har status som godkjent. Norge ble godkjent som EITI-land i mars 2011, og er foreløpig det eneste OECD-landet som har gjennomført og fått godkjent implementeringen.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) er et internasjonalt initiativ for å skape åpenhet om inntektene land har fra utvinning av naturressurser

En sentral del av implementeringen er opprettelse av en interessentgruppe med deltakere fra styresmaktene, selskapene og sivilsamfunnet. Den norske interessentgruppen tar aktivt del i implementering av EITI-standardene i Norge. En viktig del av arbeidet er fremleggelse av en årlig rapport med avstemming av selskapenes innbetalinger mot myndighetenes mottatte beløp på selskapsnivå.

Understående tabell viser hvilke betalingsstrømmer som er rapportert fra henholdsvis selskapene på sokkelen og myndighetene i 2015 (i milliarder kroner). Avvik mellom hva selskapene og myndighetene har rapportert er forklart i rapporten.

Her kan du laste ned EITI-rapporten for 2015.

Avstemming av selskapenes innbetalinger mot myndighetenes mottatte beløp på selskapsnivå i milliarder kroner, 2015

Kilde: EITI 2015, Deloitte AS

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Avstemming av selskapenes innbetalinger mot myndighetenes mottatte beløp på selskapsnivå i milliarder kroner, 2015

Avstemming av selskapenes innbetalinger mot myndighetenes mottatte beløp på selskapsnivå i milliarder kroner, 2015
Oppdatert: 24.01.2017