Rammeverk

Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Verdiskapingen skal i størst mulig grad tilfalle det norske folk, forvaltningen skal skje innenfor forsvarlige rammer når det gjelder HMS og hensynet til det ytre miljø og sameksistens med andre næringer skal ivaretas.
Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Verdiskapingen skal i størst mulig grad tilfalle det norske folk, forvaltningen skal skje innenfor forsvarlige rammer når det gjelder HMS og hensynet til det ytre miljø og sameksistens med andre næringer skal ivaretas.
Til toppen