Produksjon og eksport

Norge er en viktig leverandør av olje og gass til det globale markedet og nesten all olje og gass som produseres på norsk sokkel eksporteres. Om lag 95 prosent av norsk gassproduksjon eksporteres via rørledninger direkte til EU og Storbritannia. Inntektene selskapene og staten mottar fra salg av olje og gass har vært helt sentrale for å skape det Norge vi kjenner i dag.
Norge er en viktig leverandør av olje og gass til det globale markedet og nesten all olje og gass som produseres på norsk sokkel eksporteres. Om lag 95 prosent av norsk gassproduksjon eksporteres via rørledninger direkte til EU og Storbritannia. Inntektene selskapene og staten mottar fra salg av olje og gass har vært helt sentrale for å skape det Norge vi kjenner i dag.
Til toppen