Leting

Før petroleumsressursene kan produseres, må de påvises gjennom leting. Om lag 48 prosent av gjenværende ressurser er ennå ikke oppdaget, og utformingen av letepolitikken er derfor en viktig del av den langsiktige ressursforvaltningen.
Før petroleumsressursene kan produseres, må de påvises gjennom leting. Om lag 48 prosent av gjenværende ressurser er ennå ikke oppdaget, og utformingen av letepolitikken er derfor en viktig del av den langsiktige ressursforvaltningen.
Til toppen