Ressurser per havområde

Nordsjøen har om lag 44 prosent av de gjenværende ressursene. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 36 prosent igjen i Barentshavet og 20 prosent i Norskehavet. En stor del av de forventede gjenværende ressursene i Barentshavet er ennå ikke påvist.
Nordsjøen har om lag 44 prosent av de gjenværende ressursene. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 36 prosent igjen i Barentshavet og 20 prosent i Norskehavet. En stor del av de forventede gjenværende ressursene i Barentshavet er ennå ikke påvist.
Nordsjøen Norskehavet Barentshavet

Nordsjøen er motoren i norsk petroleumsvirksomhet med 66 produserende felt ved årsskiftet. Fire nye felt, Gina Krog, Flyndre, Sindre og Byrding ble satt i produksjon i 2017.I Norskehavet er 17 felt i produksjon. Et nytt, Maria, ble satt i produksjon i 2017. I Barentshavet er det to produserende felt.

Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2017.

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2017

I millioner standard kubikkmeter o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2017 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2017 – I millioner standard kubikkmeter o.e.

Nordsjøen

Ressursregnskapet for Nordsjøen viser at det ble solgt og levert 168 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel i 2017. Bruttoreservene økte med 118 millioner Sm3 o.e, før produksjonen er trukket fra. Dette betyr at de gjenværende reservene i Nordsjøen ble redusert med 50 millioner Sm3 o.e. i 2017.

Veksten i bruttoreserver kan forklares med at det er levert inn PUD for 25/1-11 R Skogul, Snorre videreutvikling, Valhall Vestflanke og Yme. I tillegg økte reservene på flere felt, som Johan Sverdrup og Balder.

Betingede ressurser i felt økte med 31 millioner Sm3 o.e. i 2017 fordi det er identifisert flere ressurser på felt som kan produseres. I tillegg er det nå planer om å bygge ut feltene Frigg, Nordøst Frigg og Odin på nytt. Betingede ressurser i funn er redusert med 2 millioner Sm3 o.e. sammenliknet med regnskapet i fjor, fordi ressursene i 25/1-11 R Skogul er overført til reserver. I tillegg er fem av funnene i regnskapet fra i fjor vurdert som ikke kommersielle å utvinne, de er derfor ikke inkludert i regnskapet. Det er gjort to nye funn i Nordsjøen i 2017. Ressurstilveksten fra disse er om lag 4 millioner Sm3 o.e.

Ressursanslaget for de ressursene som ikke er påvist, ble oppdatert i 2017. Forventningsverdien er 725 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på 25 millioner Sm3 o.e. sammenliknet med regnskapet i fjor.

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2017

Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter oppgis i millioner standard kubikkmeter. NGL oppgis i millioner tonn, og gass oppgis i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til standard kubikkmeter er 1,9.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2017

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2017 – Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter oppgis i millioner standard kubikkmeter. NGL oppgis i millioner tonn, og gass oppgis i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til standard kubikkmeter er 1,9.
Oseberg A
Oseberg A-plattformen i Nordsjøen. Foto: Harald Pettersen, Equinor (Statoil)

Norskehavet

Ressursregnskapet for Norskehavet viser at det ble solgt og levert 60 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig økte bruttoreservene med 109 millioner Sm3 o.e. før produksjonen er trukket fra. Dette innebærer en økning i gjenværende reserver i Norskehavet på 48 millioner Sm3 o.e. i 2017.

Årsaken til økningen i brutto reserver er blant annet at det er levert PUD for 6406/12-3S (Fenja), Bauge og Ærfugl i Skarv, og at ressursene som er vedtatt å bygge ut er overført til reserver. I tillegg er det innvilget PUD-fritak for 6706/12-2 Snefrid Nord som nå inngår i reservegrunnlaget på Aasta Hansteen-feltet. I tillegg økte reservene på flere felt som Åsgard, Ormen Lange og Heidrun.

Betingede ressurser i felt er redusert med 46 millioner Sm3 o.e. i 2017. Årsaken til dette er blant annet at det er vedtatt i bygge ut Ærfugl i Skarv. Estimatet for betingede ressurser i funn er redusert med 7 millioner Sm3 o.e. sammenliknet med regnskapet i fjor. Den viktigste årsaken er at det er levert utbyggingsplaner for 6406/12-3 S (Fenja), 6407/8-6 Snilehorn (nå Bauge-feltet) og 6706/12-2 Snefrid Nord.

Det ble gjort tre nye funn i Norskehavet i 2017. Funnene er små, og samlet ressurstilvekst er på om lag 6 millioner Sm3 o.e. Estimatet for uoppdagede ressurser er 740 millioner Sm3 o.e. Det er redusert med 35 millioner Sm3 o.e. fra 2016.

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2017

Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter oppgis i millioner standard kubikkmeter. NGL oppgis i millioner tonn, og gass oppgis i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til standard kubikkmeter er 1,9.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2017

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2017 – Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter oppgis i millioner standard kubikkmeter. NGL oppgis i millioner tonn, og gass oppgis i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til standard kubikkmeter er 1,9.
Supply-fartøyet Skandi Mongstad ved Norne
Bilde fra Norne FPSO i Norskehavet. Foto: Harald Pettersen, Equinor (Statoil)

Barentshavet

Ressursregnskapet for Barentshavet viser at det ble solgt og levert ni millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig økte bruttoreservene med 90 millioner Sm3 o.e før produksjonen er trukket fra. Dette gir en økning i gjenværende reserver i Barentshavet på 81 millioner Sm3 o.e. i 2017.

Årsaken til økningen i brutto reserver er at det er levert PUD for 7220/8-1 Johan Castberg.

Betingede ressurser i felt er redusert med tre millioner Sm3 o.e. sammenliknet med regnskapet i fjor. Estimatet for betingede ressurser i funn er redusert med 90 millioner Sm3 o.e. Årsaken til dette er at det er levert inn PUD for 7220/8-1 Johan Castberg.

Det ble gjort seks nye funn i Barentshavet i 2017. Ressurstilveksten er på om lag 23 millioner Sm3 o.e. Tre av funnene er vurdert som ikke kommersielle å utvinne, de er derfor ikke inkluderte i regnskapet.

De uoppdagede ressursene i Barentshavet inkluderer volum i Barentshavet sør, sørøst og nord. Det nye området i Barentshavet nordøst, etter delelinjeavtalen mellom Norge og Russland, er i år inkludert i regnskapet for første gang. Estimatet for de uoppdagede ressursene er i år 2 535 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på 1 140 millioner Sm3 o.e sammenliknet med 2016. Årsaken til den store endringen fra 2016 er Oljedirektoratets nye evaluering av Barentshavet nord.

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2017

Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter oppgis i millioner standard kubikkmeter. NGL oppgis i millioner tonn, og gass oppgis i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til standard kubikkmeter er 1,9.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2017

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2017 – Olje, kondensat og sum oljeekvivalenter oppgis i millioner standard kubikkmeter. NGL oppgis i millioner tonn, og gass oppgis i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til standard kubikkmeter er 1,9.
Oppdatert: 16.05.2018