Ressurser per havområde

Nordsjøen har om lag 44 prosent av ressursene som er igjen. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 37 prosent igjen i Barentshavet og 19 prosent igjen i Norskehavet. En stor del av de forventede ressursene som er igjen i Barentshavet er ennå ikke påvist.
Nordsjøen har om lag 44 prosent av ressursene som er igjen. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 37 prosent igjen i Barentshavet og 19 prosent igjen i Norskehavet. En stor del av de forventede ressursene som er igjen i Barentshavet er ennå ikke påvist.
Nordsjøen Norskehavet Barentshavet

Nordsjøen er motoren i norsk petroleumsvirksomhet med 66 produserende felt ved årsskiftet. Tre nye felt, Oda, Utgard og Johan Sverdrup ble satt i produksjon i Nordsjøen i 2019.

I Norskehavet er det 19 felt i produksjon. Ett nytt felt, Trestakk, ble satt i produksjon i 2019. I Barentshavet er det to produserende felt.

Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2018.

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2018

I millioner standard kubikkmeter o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2018 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2018 – I millioner standard kubikkmeter o.e.

Nordsjøen

Ressursregnskapet for Nordsjøen viser at det ble solgt og levert 161 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Bruttoreservene økte med 175 millioner Sm3 o.e, før produksjonen er trukket ifra. Dette betyr at reservene som er igjen i Nordsjøen økte med 14 millioner Sm3 o.e. i 2018.

Økningen i bruttoreserver kan forklares med at det er levert inn PUD for Johan Sverdrup byggetrinn to og Nova-feltet. I tillegg økte reservene på flere felt, som Gudrun, Fram og Edvard Grieg.

Betingede ressurser i felt ble redusert med 125 millioner Sm3 o.e. i 2018, blant annet fordi det ble levert inn PUD for utbygging av Johan Sverdrup byggetrinn to, og fordi ressurser ble modnet til reserver. Betingede ressurser i funn har økt med 46 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor, blant annet på grunn av tilvekst fra nye funn og at funnene 35/12-2 (Grosbeak) og 24/6-1 (Peik) nå blir vurdert for utbygging. Det er gjort seks funn i Nordsjøen i 2018. Ressurstilveksten er på om lag 12 millioner Sm3 o.e.

Estimatet for ikke påviste ressurser er 715 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 10 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor.

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2018

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm3). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm3 er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm3 o.e., 1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2018

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2018 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm3). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm3 er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm3 o.e., 1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.
Oseberg A
Oseberg A-plattformen i Nordsjøen. Foto: Harald Pettersen, Equinor (Statoil)

Norskehavet

Ressursregnskapet for Norskehavet viser at det ble solgt og levert 57 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig ble bruttoreservene redusert med 21 millioner Sm3 o.e. før produksjonen er trukket ifra. Dette innebærer en reduksjon i resterende reserver i Norskehavet på 78 millioner Sm3 o.e. i 2018.

Reduksjonen i brutto reserver skyldes i hovedsak at reservene på Maria-feltet er redusert for å ta hensyn til manglende trykkstøtte fra vanninjeksjon i reservoaret.

Betingede ressurser i felt er redusert med 10 millioner Sm3 o.e. i 2018. Årsaken til dette er blant annet at ressurser er modnet til reserver, og at enkelte prosjekt er utgått siden de nå blir vurdert som ikke økonomiske. Estimatet for betingede ressurser i funn økte med 21 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor. Den viktigste årsaken er funnene 6604/5-1 (Balderbrå) og 6506/11-10 (Hades/Iris) som ble gjort i 2018.

Det ble gjort seks nye funn i Norskehavet i 2019. Samlet ressurstilvekst er på om lag 45 millioner Sm3 o.e. Estimatet for ikke påviste ressurser er på 695 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 45 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med 2017.

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2018

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm3). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm3 er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm3 o.e., 1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2018

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2018 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm3). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm3 er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm3 o.e., 1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.
Supply-fartøyet Skandi Mongstad ved Norne
Bilde fra Norne FPSO i Norskehavet. Foto: Harald Pettersen, Equinor (Statoil)

Barentshavet

Ressursregnskapet for Barentshavet viser at det ble solgt og levert 12 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig ble bruttoreservene redusert med 17 millioner Sm3 o.e før produksjonen er trukket ifra. Dette gir en reduksjon i resterende reserver på 29 millioner Sm3 o.e. i 2018.

Reduksjonen i brutto reserver skyldes at reservene i Snøhvit-feltet er redusert på grunn av oppdatering av de geologiske modellene.

Betingede ressurser i felt har økt med 16 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med 2017. Årsaken er at det er godkjent PUD for ressursene i Johan Castberg, og ressursene er overført fra funn til felt. Estimatet for betingede ressurser i funn er redusert med 7 millioner Sm3 o.e.

Det ble gjort tre nye funn i Barentshavet i 2018. Ressurstilveksten er på om lag 3 millioner Sm3 o.e.

De ikke påviste ressursene i Barentshavet inkluderer volumer i Barentshavet sør, sørøst og nordøst. Estimatet for de ikke påviste ressursene er i år 2 530 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 5 millioner Sm3 o.e sammenlignet med 2017.

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2018

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm3). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm3 er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm3 o.e., 1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2018

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2018 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm3). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm3 er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm3 o.e., 1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.
Oppdatert: 13.01.2020