Ressurser per havområde

Nordsjøen har om lag 44 prosent av de gjenværende ressursene. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 37 prosent igjen i Barentshavet og 19 prosent igjen i Norskehavet. En stor del av de forventede ressursene som er igjen i Barentshavet er ennå ikke påvist.
Nordsjøen har om lag 44 prosent av de gjenværende ressursene. Fordelingen av resten av ressursene viser at det er 37 prosent igjen i Barentshavet og 19 prosent igjen i Norskehavet. En stor del av de forventede ressursene som er igjen i Barentshavet er ennå ikke påvist.
Nordsjøen Norskehavet Barentshavet

Nordsjøen er motoren i norsk petroleumsvirksomhet med 67 produserende felt ved årsskiftet. Det ble startet produksjon på ett felt i 2020, Skogul.

I Norskehavet er det 21 felt i produksjon. Ærfugl og Dvalin ble satt i produksjon i 2020. I Barentshavet er det to produserende felt.

Last ned alle tabeller tilhørende ressursregnskapet for norsk sokkel per 31.12.2019.

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2019

I millioner standard kubikkmeter o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut figur Last ned grunnlag Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2019 Last ned PDF Last ned som bilde (PNG)

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområde per 31. desember 2019 – I millioner standard kubikkmeter o.e.

Høykontrast Modus

Nordsjøen

Ressursregnskapet for Nordsjøen viser at det ble solgt og levert 150 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Bruttoreservene økte med 110 millioner Sm3 o.e, før produksjonen er trukket ifra. De gjenværende reservene i Nordsjøen ble redusert med 40 millioner i 2019. Reservene utgjør ved årsskiftet 2118 millioner Sm3 o.e.

De største bidragene til økningen i bruttoreserver kommer fra PUD for «Balder Future» prosjektet og plan for gjenutbygging av Tor. Det er også fattet utbyggingsbeslutning for de nye feltene Duva og Solveig. I tillegg økte reservene på flere felt som Gullfaks Sør, Gjøa og Gudrun, mens det er en reduksjon på Ekofisk.

Betingede ressurser i felt ble redusert med 52 millioner Sm3 o.e. i 2019. Reduksjonen skyldes hovedsakelig innlevering av PUD for «Balder Future» prosjektet og re-utvikling av Tor-feltet som har vært nedstengt siden 2015. Betingede ressurser i funn har økt med 31 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor, blant annet på grunn av tilvekst fra nye funn samt at tre funn som tidligere år ble vurdert som lite sannsynlig å bygge ut, nå blir vurdert for utbygging. Funnene 36/7-4 (Cara) og 16/4-6 S (Luno II) har fått godkjent PUD (feltnavn er henholdsvis Duva og Solveig) og ressurser er modnet til reservene. Det er gjort sju funn i Nordsjøen i 2020.

Estimatet for ikke påviste ressurser er 685 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 30 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor.

 

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2019

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2019

Totale petroleumsressurser i Nordsjøen per 31.12.2019 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.
Oseberg A
Oseberg A-plattformen i Nordsjøen. Foto: Harald Pettersen, Equinor (Statoil)

Norskehavet

Ressursregnskapet for Norskehavet viser at det ble solgt og levert 59 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig økte bruttoreservene med 6 millioner Sm3 o.e. før produksjonen er trukket ifra. Dette innebærer en reduksjon i resterende reserver i Norskehavet på 53 millioner Sm3 o.e. i 2019. Reservene utgjør ved årsskiftet 492 millioner Sm3 o.e.

Økningen i bruttoreserver skyldes blant annet at reservene på Draugen-feltet har økt.

Betingede ressurser i felt er redusert med 7 millioner Sm3 o.e. i 2019. Årsaken til dette er blant annet at ressurser er modnet til reserver blant annet på Draugen-feltet. Estimatet for betingede ressurser i funn er redusert med 6 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor. Den viktigste årsaken er at funnene 6506/9-2 S (Fogelberg), 6706/6-1 (Hvitveis) og 6707/10-3 S (Ivory) blir vurdert som lite sannsynlige å bygge ut og derfor ikke er inkludert i regnskapet.

Det ble gjort sju nye funn i Norskehavet i 2020. Estimatet for ikke påviste ressurser er på 720 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på 25 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor.

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2019

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2019

Totale petroleumsressurser i Norskehavet per 31.12.2019 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.
Supply-fartøyet Skandi Mongstad ved Norne
Bilde fra Norne FPSO i Norskehavet. Foto: Harald Pettersen, Equinor (Statoil)

Barentshavet

Ressursregnskapet for Barentshavet viser at det ble solgt og levert 11 millioner Sm3 o.e. fra denne delen av norsk sokkel det siste året. Samtidig økte bruttoreservene med 7 millioner Sm3 o.e før produksjonen er trukket ifra. Dette gir en reduksjon i resterende reserver på 4 millioner Sm3 o.e. i 2019. Reservene utgjør ved årsskiftet 290 millioner Sm3 o.e.

Økningen i bruttoreserver skyldes at reservene i Snøhvit-feltet er økt som følge av en oppdatering av reservoarmodellen.

Både betingede ressurser i felt og estimatet i funn er økt med henholdsvis 3 og 18 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med regnskapet i fjor. For funn kommer økningen fra ett nytt funn samt økte ressursanslag for 7324/8-1 (Wisting) og 7120/12-2 (Alke Sør).

De ikke påviste ressursene i Barentshavet inkluderer volumer i Barentshavet sør, sørøst og nordøst. Estimatet for de ikke påviste ressursene i 2019 er 2505 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon på 25 millioner Sm3 o.e sammenlignet med i fjor.

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2019

Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2019

Totale petroleumsressurser i Barentshavet per 31.12.2019 – Olje og kondensat blir oppgitt i millioner standard kubikkmeter (Sm³). NGL blir oppgitt i millioner tonn, og gass blir oppgitt i milliarder standard kubikkmeter. Omregningsfaktor for NGL i tonn til Sm³ er 1,9. Sum oljeekvivalenter blir oppgitt i millioner Sm³ o.e., 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e.
Oppdatert: 14.01.2021