Petroleums­ressursene

Totale petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er estimert til om lag 15,7 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er kun 48 prosent produsert, solgt og levert.
Totale petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er estimert til om lag 15,7 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er kun 48 prosent produsert, solgt og levert.
Til toppen