Petroleums­ressursene

Totale petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er estimert til om lag 15,6 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er 55 prosent produsert, solgt og levert.
Totale petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er estimert til om lag 15,6 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er 55 prosent produsert, solgt og levert.
Til toppen