Utbygging og drift

Gjennom snart 50 år er det produsert og solgt over 50 prosent av det vi antar finnes av utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel fra totalt 123 felt. Ved utgangen av 2023 var 92 felt i produksjon, og store gjenværende petroleumsressurser tilsier at det også de neste 50 årene vil være et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.
Gjennom snart 50 år er det produsert og solgt over 50 prosent av det vi antar finnes av utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel fra totalt 123 felt. Ved utgangen av 2023 var 92 felt i produksjon, og store gjenværende petroleumsressurser tilsier at det også de neste 50 årene vil være et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.
Til toppen