Utbygging og drift

Gjennom snart 50 år er det produsert og solgt rundt 48 prosent av det vi antar finnes av utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel fra totalt 112 felt. Ved utgangen av 2019 var 87 felt i produksjon, og store gjenværende petroleumsressurser tilsier at det også de neste 50 årene vil være et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.
Gjennom snart 50 år er det produsert og solgt rundt 48 prosent av det vi antar finnes av utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel fra totalt 112 felt. Ved utgangen av 2019 var 87 felt i produksjon, og store gjenværende petroleumsressurser tilsier at det også de neste 50 årene vil være et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.
Til toppen