Miljø og teknologi

Norsk petroleums­virksomhet holder en svært høy miljø- og klima­standard sammenlignet med petroleums­virksomhet i andre land og hensyn til miljø og klima er en integrert del av den norske politikken overfor petroleums­virksomheten. I tillegg vil effektiv produksjon av de resterende ressursene på norsk sokkel vil bidra til stor verdiskaping i Norge. For at dette skal være mulig, kreves det utvikling av ny kunnskap og ny teknologi. Langsiktig satsing på forskning og utvikling er derfor svært viktig.
Norsk petroleums­virksomhet holder en svært høy miljø- og klima­standard sammenlignet med petroleums­virksomhet i andre land og hensyn til miljø og klima er en integrert del av den norske politikken overfor petroleums­virksomheten. I tillegg vil effektiv produksjon av de resterende ressursene på norsk sokkel vil bidra til stor verdiskaping i Norge. For at dette skal være mulig, kreves det utvikling av ny kunnskap og ny teknologi. Langsiktig satsing på forskning og utvikling er derfor svært viktig.
Til toppen