Ressurser per funn

I dag er det om lag 80 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bli bygd ut som satellittfelt og knyttet til de etablerte feltene. Det er planer om selvstendige utbyggingsløsninger for de største funnene, men også flere mindre funn kan gjennom samordnet utbyggingsløsning etablere ny infrastruktur.
I dag er det om lag 80 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bli bygd ut som satellittfelt og knyttet til de etablerte feltene. Det er planer om selvstendige utbyggingsløsninger for de største funnene, men også flere mindre funn kan gjennom samordnet utbyggingsløsning etablere ny infrastruktur.

Ressurser per funn

Sokkeldirektoratets gjeldende ressursanslag er oppgitt i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Ressurser per funn

Ressurser per funn – Sokkeldirektoratets gjeldende ressursanslag er oppgitt i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)
Oppdatert: 02.01.2024