Ressurser per funn

I dag er det om lag 85 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellittfelt og tilknyttes de etablerte feltene. Selvstendige utbyggingsløsninger planlegges for de største funnene, men også flere mindre funn kan gjennom samordnet utbyggingsløsning etablere ny infrastruktur.
I dag er det om lag 85 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellittfelt og tilknyttes de etablerte feltene. Selvstendige utbyggingsløsninger planlegges for de største funnene, men også flere mindre funn kan gjennom samordnet utbyggingsløsning etablere ny infrastruktur.

Ressurser per funn

Oljedirektoratets gjeldende ressursanslag er oppgitt i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag Ressurser per funn

Ressurser per funn – Oljedirektoratets gjeldende ressursanslag er oppgitt i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (mill. Sm³ o.e.)
Oppdatert: 10.01.2019