Norsk petroleum

Alt du trenger å vite om norsk petroleumsvirksomhet
Alt du trenger å vite om norsk petroleumsvirksomhet

Figurbibliotek

  • Figurer
  • Grafer
  • Tabeller
  • Kart

Utforsk norsk sokkel

Fakta

  • Felt
  • Funn
  • Produksjon
  • Reserver

Visste du at...

...Norge er en stor eksportør av naturgass, og forsyner EU med mellom 20 og 25 prosent av det totale gassforbruket?

Eksport av olje og gass

> 110 felt

Det er produsert olje og gass fra over 110 felt på norsk sokkel siden produksjonen startet i 1971. Ved årsskiftet 2019/2020 var det 87 felt i produksjon.

95 funn

Ved årsskiftet 2019/2020 var det om lag 95 funn som blir, eller kan bli, vurdert for utbygging. De fleste av disse er små og vil bygges ut som satellitter og tilknyttes de etablerte feltene.

87 mrd. kroner

Anslag på statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i 2020. Dette inkluderer skatter, avgifter, SDØE og utbytte.

214 mill. Sm3 o.e.

Norsk produksjon var i 2019 på om lag 214 millioner Sm3 o.e. Gass utgjør om lag halvparten av volumet.

424 mrd. kroner

Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensat i 2019. Dette tilsvarte omlag 47 prosent av total norsk vareeksport.

150 mrd. kroner

Investeringene i petroleumssektoren står for om lag en femtedel av totale investeringer i produksjonskapital i Norge i 2020.

52 % gjenstår

Totale petroleumsressurser på norsk sokkel er estimert til 15,7 milliarder Sm3 o.e. Av dette er kun 48 prosent produsert, solgt og levert.

8800 KM

Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledninger med en lengde på om lag 8800 kilometer. Dette tilsvarer avstanden fra Oslo til Bangkok.

225 000

I 2017 var antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren 225 000.