Kart over norsk sokkel fra 1965

Det første sokkelkartet fra 1965 (Foto: Oljedirektoratet)
Kart over norsk sokkel fra 1965