Det første sokkelkartet fra 1965

Kilde: Sokkeldirektoratet
Det første sokkelkartet fra 1965