Bilde av metanolfabrikken på Tjeldbergodden

Foto: Harald Pettersen (Statoil)
Bilde av metanolfabrikken på Tjeldbergodden