Supply-fartøyet Skandi Mongstad ved Norne

Foto: Harald Pettersen - Statoil
Supply-fartøyet Skandi Mongstad ved Norne