Rørlegging på Ekofiskfeltet

Foto: Kjetil Alsvik - ConocoPhillips
Rørlegging på Ekofiskfeltet