Bilde av Ekofisk Sør

Foto: OED
Bilde av Ekofisk Sør