Forventet volum av salgsgass fra norske felt, 2018-2035

Kilde: Oljedirektoratet
Forventet volum av salgsgass fra norske felt, 2018-2035