Definisjoner av naturgass

Kilde: Olje- og energidepartementet
Definisjoner av naturgass