Definisjoner av naturgass

Kilde: Energidepartementet
Definisjoner av naturgass