Hva brukes råolje til?

Kilde: Olje- og energidepartementet
Hva brukes råolje til?