Hva brukes råolje til?

Kilde: Energidepartementet
Hva brukes råolje til?