Kilde: Oljedirektoratet

Tildelte utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde
Kilde: Oljedirektoratet