Akkumulert ressurstilvekst

Kilde: Oljedirektoratet
Akkumulert ressurstilvekst