Forventet volum av salgsgass fra norske felt, 1995-2035

Kilde: Oljedirektoratet
Forventet volum av salgsgass fra norske felt, 1995-2035