Forside illustrasjon stortingsmelding - Langskip

Regjeringen legger stor vekt på at Langskip må bli en kostnadseffektiv løsning for CO₂-håndtering, og en teknologi som flere kan ta i bruk. Langskip legger til rette for at CO₂-håndtering kan utvikles videre både i Norge og Europa.
Forside illustrasjon stortingsmelding - Langskip