Ressurstilveksten på norsk sokkel, 1966-2021

Kilde: Oljedirektoratet
Ressurstilveksten på norsk sokkel, 1966-2021