Ressurstilveksten på norsk sokkel, 1966-2022

Kilde: Sokkeldirektoratet
Ressurstilveksten på norsk sokkel, 1966-2022