Forventet volum av salgsgass fra norske felt, 1995-2035

Kilde: Sokkeldirektoratet
Forventet volum av salgsgass fra norske felt, 1995-2035