Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2023

Kilde: Sokkeldirektoratet
Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2023