Mangfoldet i norsk leverandørindustri

Kilde: Energidepartementet
Mangfoldet i norsk leverandørindustri