Produksjonsstart (og funnår) for store og viktige felt på norsk sokkel

Kilde: Oljedirektoratet
Produksjonsstart (og funnår) for store og viktige felt på norsk sokkel