Produksjonsstart (og funnår) for store og viktige felt på norsk sokkel

Kilde: Sokkeldirektoratet
Produksjonsstart (og funnår) for store og viktige felt på norsk sokkel