CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2

Illustrasjon: Gassnova
CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2