Bilde av Ekofisk-senteret

Foto: ConocoPhillips
Bilde av Ekofisk-senteret