Illustrasjon av CO2-injeksjon og lagring på Sleipnerfeltet.

Foto: Alligator film BUG - Statoil
Illustrasjon av CO2-injeksjon og lagring på Sleipnerfeltet.